Kultúra 2016. 02. 16.

Štúdium španielčiny na Gymnáziu Hansa Selyeho v Komárne

Gymnázium Hansa Selyeho v rámci výučby cudzích jazykov ponúka aj možnosť štúdia španielskeho jazyka ako druhého cudzieho jazyka.

Treba uznať, že španielčina je na našej škole obľúbeným jazykom, ktorý s veľkým elánom študuje v školskom roku 2015/16 až 220 študentov.

Študentov nadchýna nielen ľubozvučnosť jazyka, ale aj kultúra, umenie, zvyky a tradície, história a z nej prameniace pamätihodnosti, zaujímavé miesta a prírodné krásy Španielska a španielsky hovoriacich krajín. Na hodinách španielskeho jazyka postupne získavajú nielen jazykové zručnosti, ale aj poznatky o týchto krajinách, čím si rozširujú svoj intelektuálny obzor.

Študenti sa zdokonaľujú nielen na hodinách španielčiny v budove školy, ale aj mimo nej. Vlani v júni sme sa so skupinou žiakov zúčastnili študijno-poznávacieho pobytu v Španielsku, kde sme na nádhernom pobreží Costa Brava strávili 11 nezabudnuteľných dní. V programe sme mali zahrnutých aj 20 vyučovacích hodín španielskeho jazyka pod vedením skúsených španielskych lektoriek, ktoré hravou a pútavou formou zaujali študentov a dali im možnosť rozhovoriť sa v španielčine. Študentom sa zájazd nesmierne páčil. Mali možnosť na vlastné oči spoznať najznámejšie pamätihodnosti Barcelony, navštíviť Múzeum Pabla Picassa, prechádzať sa po najznámejšej promenáde v Barcelone Las Ramblas, zúčastniť sa výletu loďou do mestečka LLoret de Mar a zažiť nádherný večer s predstavením flamenca a ochutnávaním španielskych špecialít v podobe las tapas (jednohubiek). Poniektorých žiakov tento zájazd motivoval natoľko, že sa s ešte väčšou energiou začali venovať španielčine (napr. Natália Nagy, Enikő Szeder, Ildikó Nagy).

Naša škola taktiež ponúka aj krúžky španielskeho jazyka. V tomto školskom roku žiaci navštevujú štyri krúžky, na ktorých sa zdokonaľujú v gramatike a precvičujú si konverzáciu. Tí motivovanejší sa pripravujú na súťaž olympiády v španielskom jazyku.

A usilovnosť našich študentov priniesla svoje ovocie.
8. februára 2016 sme sa zúčastnili krajského kola olympiády v španielskom jazyku v Nitre. Získali sme dve prvé miesta a jedno tretie miesto. V kategórii A (1. a 2.ročník) získal 1.miesto Dávid Šiška (II.A), Ildikó Nagy získala 5.miesto (I.B); v kategórii B (kvinta, 3.ročník) získala 1.miesto Natália Nagy (kvinta) a Enikő Szeder (kvinta) získala 4.miesto. V kategórii C (4.ročník) Viktória Simonová (IV.C) sa umiestnila na 3.miesteAngelika Vörös (IV.C) na 6.mieste.

Víťazi postupujú na celoštátne kolo, kde budú reprezentovať nielen našu školu, ale aj náš kraj. Držíme im veľmi palce a prajeme veľa šťastia.

Touto cestou by som sa chcela poďakovať našim študentom za ich snahu, usilovnosť a nesmiernu svedomitosť. Sme na vás veľmi hrdí!

Alena Hevesi Petruf

Vyjadrite svoj názor