Kultúra 2015. 11. 10.

Výnimočná slávnosť v Gymnáziu Hansa Selyeho v Komárne

Gymnázium Hansa Selyeho v Komárne má 366 ročnú tradíciu. Dňa 9. októbra 2015 o 16.30 hodine otvorilo svoje brány a privítalo vzácnych hostí, pedagógov gymnázia v aule, kde sa konala slávnosť pri príležitosti 65. výročia výučby v maďarskom jazyku a 20. výročia svojho založenia.

Slávnosť otvorila učiteľka gymnázia, Adriana Spátay. V úvode zdôraznila, že aj naďalej je veľmi dôležitá výchova a vzdelávanie žiakov na vysokej úrovni. Neskôr sa prihovoril prítomným aj MUDr. Tibor Bastrnák a Ing. László Studenbek – starosta mesta Komárno.

Dnešná budova otvorila svoje brány dňa 8. septembra 1908 pre tých, ktorí sa chceli vzdelávať. Naši žiaci pripomenuli v rámci slávnostného programu významných pedagógov (Dávid Baróti Szabó, Gergely Czuczor…/a žiakov tejto školy / Pál Ányos – spisovateľ, Miklós Konkoly-Thege – hvezdár, Feszty Árpád – maliar, Hans Selye – zakladateľ teórie stresu …). Bývalý riaditeľ gymnázia, RNDr. Barnabás Ipóth, vo svojom liste pozdravil všetkých zúčastnených a poukázal na sťažené podmienky vzdelávania v tom období. Taktiež vyzdvihol, že škola mohla byť pomenovaná len na základe toho, že mala výborné výsledky a dôležitým výchovným a vzdelávacím cieľom bola oddanosť, tolerancia k inakosti, vzdelávanie na vysokej úrovni.

József Elek, učiteľ dejepisu priblížil prítomným život Hansa Selyeho. Hans Selye sa narodil 26. januára 1907 vo Viedni. Jeho matka bola Rakúšanka, otec Maďar. Detstvo strávil v Komárne. Tu zmaturoval v roku 1925. Študoval v Prahe, v Paríži, v Ríme a znovu v Prahe, kde získal lekársky diplom a doktorát z chémie. Neskôr odcestoval do Kanady, pôsobil aj na McGill University v Montreale. Od roku 1976 bol predsedom Medzinárodného ústavu na výskum stresu.

Prítomní mali príležitosť pozrieť si krátky film pod názvom Selye sa vráti /2013/, ktorý pripravil vysokoškolák Peter Dóczé. Talentovaný mladý režisér poukázal nielen na študentské roky Hansa Selyeho, ale aj na obdobie o 90 rokov neskôr. Po ňom bola pomenovaná nemocnica, gymnázium a vysoká škola.

Po zahliadnutí filmu Imre Andruskó, riaditeľ gymnázia sa prihovoril hosťom. Priblížil situáciu na škole v rámci 65 rokov. Vyslovil svoje želanie i naďalej prilákať viac študentov do tejto školy. Na záver vystúpili žiaci speváckeho zboru pod vedením Lajosa Stirbera.

-PaedDr. Annamária Komárová-

IMG_7660 IMG_7663 IMG_7667 IMG_7677