Kultúra 2015. 11. 10.

Exkurzia študentov Gymnázia Hansa Selyeho v Bratislave

Aj v tomto školskom roku sa naši študenti zúčastnili rôznych exkurzií u nás i v zahraničí. Žiaci III.D triedy sa vybrali do Bratislavy, kam im sprevádzala triedna učiteľka PaedDr. Adriana Farkaš a Mgr. Marianna Csémy.

Účastníkmi tejto exkurzie sú každoročne tretiaci našej školy, nakoľko v tomto roku sa učia o hlavnom meste. Študenti prijali pozvanie Edity Pfundtner, poslankyni NR SR. Program bol veľmi pestrý. Exkurzia bola spojená s návštevou parlamentu. Žiaci si mohli pozrieť budovu parlamentu a z balkóna rokovacej sály sledovať plenárne zasadnutie. Okrem rokovacej sály videli aj vstupnú halu s bustou J.M. Hurbana, štátne symboly Slovenskej republiky. Mali príležitosť sa stretnúť aj s predsedom NR SR, Ing. Petrom Pellegrinim a porozprávať sa s ním. O tomto stretnutí svedčí aj fotka, na ktorej sú žiaci III.D triedy, učiteľky, Edita Pfundtner a Peter Pellegrini. Po návšteve parlamentu na nich čakala prehliadka mesta. Bol to náročný deň, ale študenti sa vrátili domov s novými zážitkami, videli historické a kultúrne pamiatky mesta, získali nové vedomosti, znalosti.

-PaedDr. Annamária Komárová-