Kultúra 2015. 02. 20.

Svätoštefanskú korunu ukradli pred 575 rokmi pre Ladislava Pohrobka

Pred 575 rokmi sa v Uhorsku odohrala krádež s politickým kontextom. Pre kráľovnú Alžbetu Luxemburskú ukradla v noci z 21. na 22. februára 1440 uhorskú kráľovskú korunu z Vyšehradu (dnes Maďarsko) jej komorná Helena Kottannerová. Priniesla ju do Komárna, kde kráľovná 22. februára 1440 porodila syna Ladislava. Ten bol o necelé tri mesiace touto korunou korunovaný za uhorského kráľa Ladislava V.

Kráľovná Alžbeta sa po smrti svojho manžela Albrechta Habsburského ocitla v nezávideniahodnej situácii. Očakávala narodenie syna – následníka trónu. Aby preňho zabezpečila uhorský trón, poverila svoju komornú Helenu Kottannerovú riskantnou misiou: mala ukradnúť vo Vyšehrade uhorskú kráľovskú korunu a priniesť ju na hrad v Komárne, ktorý bol v tom čase Alžbetiným sídlom.

Kottannerová s pomocníkom sa vo Vyšehrade vkradli do hradnej veže, odpílili zámky na dverách a nadránom už mali korunu zašitú vo vankúši. Na vonkajšie dvere veže pripevnili novú zámku s kráľovninou pečaťou a ešte v ten istý deň sa vrátili do Komárna. Krátko nato kráľovná Alžbeta porodila syna Ladislava. Keďže sa narodil po otcovej smrti, dostal prídomok Pohrobok. Odvážny čin komornej umožnil Alžbete korunováciu dvanásťtýždňového Ladislava pravou, svätoštefanskou korunou v starobylom korunovačnom meste uhorských kráľov, v stoličnom Belehrade. Pri korunovácii 15. mája 1440 Kottannerová držala Ladislava v náručí. Dieťa položila na zlaté kráľovské rúcho a ostrihomský arcibiskup Dionýz uskutočnil akt korunovácie. Keďže koruna bola príliš veľká a ťažká, držal ju nad hlavou chlapca gróf Ulrich Celský, Alžbetin strýko a neskôr Ladislavov vychovávateľ. Počas obradu bol Ladislav sedmohradským vojvodom Mikulášom Ilockým pasovaný aj za rytiera. Po korunovácii sa kráľovná Alžbeta vrátila do Komárna.

Právoplatná korunovácia však Ladislavovi Pohrobkovi nebola nič platná, lebo uhorská šľachta ju neuznala a už o dva mesiace si zvolila za kráľa Vladislava Jagelovského.

Medzi prívržencami Vladislava Jagelovského a Ladislava Pohrobka vypukla občianska vojna. Keďže Alžbeta už korunovačné klenoty nepotrebovala, odovzdala ich do zálohu cisárovi Fridrichovi III. a zverila mu aj svojho syna. Za poskytnuté peniaze najala žoldnierske vojsko na čele s moravským šľachticom Jánom Jiskrom z Brandýsa, ktorý bránil záujmy Ladislava Pohrobka na Slovensku. V roku 1442 Ladislavova matka zomrela a jeho strýc Fridrich III. ho držal ako rukojemníka na rakúskom hrade Orth.

Po smrti Vladislava Jagelovského v bitke pri Varne v roku 1444 uznali uhorské stavy Ladislava Pohrobka za uhorského kráľa a vyzvali rakúskeho cisára, aby ho prepustil a vydal uhorskú kráľovskú korunu. Fridrich III. to spravil až v roku 1452. Uhorský kráľ Ladislav V. a český kráľ Ladislav I. (za českého kráľa ho korunovali 28. októbra 1453) bol len dieťaťom bez vplyvu na vládu, moc v Uhorsku mal v rukách Ján Huňady a v českých krajinách Jiří z Poděbrad.

Ladislav V. Pohrobok zomrel ako 17-ročný za čudných okolností 23. novembra 1457 v Prahe, kde sa mal uskutočniť jeho sobáš s princeznou Margitou, dcérou francúzskeho kráľa Karola VII.