Kultúra 2015. 05. 25.

Svetový deň mlieka

Dňa 19. mája bol Medzinárodný deň mlieka. Tento deň sa oslavuje vždy tretí májový utorok, už od roku 1957, pod záštitou Medzinárodnej mliekarskej federácie. Aj naši žiaci si tento deň pripomenuli. Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek plnohodnotnej ľudskej stravy.
Žiaci si vo vestibule školy mohli pozrieť na nástenke zaujímavé informácie o mlieku, mliečnych výrobkoch a o význame konzumácie mlieka. Mohli si prezrieť aj výrobný postup, ako sa mlieko dostane z farmy na náš stôl a ďalšie zaujímavosti v prezentácii na webovej stránke našej školy.
Žiaci si na počesť tohto dňa priniesli mliečnu desiatu. Cez vyučovanie riešili mliečne príklady, kvízy, hádanky, nakreslili pekné obrázky a plagáty o mliečnych výrobkoch. Tento deň sa žiakom veľmi páčil a počas veľkej prestávky sa s chuťou pustili do svojej mliečnej desiaty. Všetci spoločne sme si zaželali dobrú chuť ku konzumovaniu mliečnych výrobkov a pitia mlieka.

-Mgr. Darina Kučerová-

Vyjadrite svoj názor