Mesto 2021. 01. 04.

Testovanie zamestnancov mestského a okresného úradu

V sobotu 2. januára prebiehalo cielené testovanie zamestnancov mestského a okresného úradu, Comorra Servis-u, KOMVaK-u a opatrovateľskej služby.

Cieľom tohto testovania bolo, aby sme po sviatkoch mohli opäť poskytovať služby pre obyvateľov, aj keď len obmedzeným osobným kontaktom„, píše sa na facebookovej stránke Mesto Komárno – Komárom Város.

Mesto sa poďakovalo doktorovi Szilárdovi Ipóthovi, ktorý opätovne testoval obyvateľov bez nároku na finančnú odmenu, prednostovi okresného úradu Pálovi Tóth Banaimu za zabezpečenie testov a vhodných podmienok, za sprístupnenie priestorov na testovanie riaditeľovi ORHaZZ v Komárne Tomášovi Ženišovi a zamestnancom mestského úradu, ktorí tiež ako dobrovoľníci pomáhali pri testovaní.

V priebehu budúceho týždňa bude mestský úrad pripravovať testovanie učiteľov stredných, základných a materských škôl, je však pripravený aj na prípadné testovanie žiakov. Boli by sme radi, keby sa každý mohol vrátiť do školy a zamestnania čím skôr.

Zdroj: Mesto Komárno – Komárom Város