Kultúra 2015. 05. 06.

Trojstretnutie žiakov

Hurá, hurá, hurá… znelo v posledný aprílový deň v telocvični ZŠ na Ul. Komenského v Komárne. Tento radostný pokrik ukončil trojdňové stretnutie troch družobných ZŠ z Blanska, z Budapešti a našej hostiteľskej školy.
Pedagógovia a žiaci z oboch družobných škôl k nám zavítali v utorok, 28.4.2015 v popoludňajších hodinách. Ich cieľom bolo absolvovať množstvo športových súťaží, vedomostnú súťaž z AJ, výtvarnú súťaž, taktiež priateľské posedenia, nezáväzné rozhovory.
Po krátkom oddychu si žiaci jednotlivých škôl v priestoroch veľkej i malej telocvične zmerali sily vo futbale, prehadzovanej a flórbale. Mali sme možnosť  zažívať a vidieť športové nasadenie našich žiakov i hostí. Bez zveličenia , všetky športové zápolenia sa niesli v duchu fair play , vzájomnej podpory a povzbudzovania medzi súťažiacimi. S úsmevom na tvári sme si vypočuli prvé komentáre našich žiakov na adresu hostí: „Pani učiteľka, videli ste, Blansko nám držalo palce.“ Áno, jeden z cieľov podujatia – vzájomne sa podporiť, nadviazať komunikáciu a nové priateľstvá prostredníctvom športu, sa nám úspešne vydaril už v prvý deň.
Pomerne náročný, ale úspešný deň sme ukončili posedením s učiteľmi z Blanska a Budapešti v priestoroch našej zborovne. V príjemnej atmosfére, i napriek rečovej bariére, sme si „ pokecali“ o postavení učiteľa, pracovných podmienkach, vybavení škôl a s  „ pamätníkmi“ napr. o spartakiáde…
Druhý deň stretnutia bol pre hostí i domácich akoby malou olympiádou. I napriek tomu, že niektoré disciplíny nekorešpondovali s tými svetovými, olympijskými, o to väčšiu radosť sme prežívali z  posolstva tej našej.
Atletike, kráľovnej letných športov , sme predpoludním dali zelenú. Triedy zívajúce prázdnotou,  deň vyplnený povzbudzovaním nielen „našich“, napätie, túžobné očakávania z výhry, motivujúce  slogany a výkriky  na adresu hostí i domácich, ale i slzičky smútku zaplnili náš školský dvor .
Milou tradíciou trojstretnutia je aj pozvanie zástupcov učiteľov a žiakov družobných škôl k primátorovi mesta Komárno. Pomerne náročný výstup tajomnými schodmi dýchajúcimi históriou, príjemný adrenalín… Tieto pocity sprevádzali hostí na radničnú vežu, ktorá im poskytla vidieť Komárno z vtáčej perspektívy… Vďaka, pán primátor za krásny pohľad!
Možno si poviete, už dosť! Ale my sme ešte neskončili. Stolný tenis, preťahovanie lanom, basketbal. Záver dňa – wellness pobyt v Patinciach…príjemná relaxácia… po náročnom dni trochu vytúženého oddychu. Čo poviete, super program?
Záverečný, tretí deň sme hosťom vyplnili prehliadkou historickej časti nášho mesta. Veríme, že vidieť mesto v rámci Komárňanských dní a nasávať jeho atmosféru bolo zážitkom ako pre deti, tak i pre pedagógov z družobných škôl.
Krátky pocit únavy po prebdetých nociach na pravé poludnie vystriedala radosť zo slávnostného vyhodnotenia tých najlepších, odovzdávania medailí a drobných darčekov. A nakoniec spomínané hurá. Úprimné stisky rúk a vzápätí slová vďaky od našich hostí … Ďekujeme…. Köszönjük szépen…
Už teraz sa tešíme na to ďalšie! Tentokrát v Blansku.

-Marta Profantová, ZŠ J. A. Komenského, KN-

 

IMG_2628