Blog 2012. 12. 28.

Turistické pomery v Komárne? 5 s hviezdičkou

Náhodou som natrafil na internete na tento blog. Pre ľahšie čítanie som ho rozčlenil na časti. Je mi zle. 

Putovali sme pozdĺž Dunaja až do Komárna. Po skúsenostiach z letného obdobia sme boli presvedčení, že v Komárne je  čo vidieť  a možno tam  prežiť aj príjemné chvíle.

V decembrovú „predvianočnú“ nedeľu, sme na ľudoprázdnom Námestí Európy zistili, že tabuľky s označením, ktorý dom  vyjadruje architektúru určitého štátu už zmizli. Z nedostatku treba urobiť výhodu, môžeme hádať aj trocha rozmýšľať. Možno z toho bude aj zážitok. Najvýraznejšia, dominantná ázijská reštaurácia na Námestí Európy nám v tomto kvíze veľmi nepomôže. Naopak musíme pouvažovať o spolupráci Európy s krajinami Ázie.

Turistické informácie hľadať  v Komárne je zbytočné. Turistické informačné centrum, už v súčasnosti ani nie je informačnou kanceláriou. Má síce  označenie  so známym zeleným „i“, ale pre potreby turistov je počas pracovných dní k dispozícii len publikácia za 27 EUR, ináč je to predajňa s novinami a tabakom.

Naplánovať si prehliadku stredovekej pevnosti,  nazývanej aj „protiturecká pevnosť“ je z našej strany odvážny čin. V lete je šanca navštíviť pevnosť, avšak nie pre každého. Pri vchode do pevnosti je pekná tabuľa. Na nej je namaľovaný plánik pevnosti, nič viac.  Sú tam však  uverejnené výborné kvízové pokyny.
Krok 1 – vráťte sa späť 200 m do ošarpanej budovy policajnej stanice.
Krok 2 – zakúpte si lístok,
krok 3 – zorganizujte si skupinu 10 osôb ináč sa  do pevnosti nedostanete,
Krok 4 – na možnosť návštevy pevnosti počas zimy v sobotu a v nedeľu zabudnite.

Ďalší pokyn? Ten už nie je napísaný na tabuli, ale je pravdivý. Krok č. 5 – prejdite cez most na druhú stranu Dunaja. V maďarskom Komárome je otvorené, tam na turistov čakajú aj v zime, v sobotu i v nedeľu.

TEXT: http://nova.blog.pravda.sk/

Mali by sme pred vstup do mesta umiestniť tabuľky “Vitajte v Komárne. Choďte preč.” 

Vyjadrite svoj názor