Fotky 2017. 05. 17.

Tváre týždňa : Veronika a Dodi

Szabados Veronika a Dodi sú nevlastní súrodenci, ale ľúbia sa ako vlastní. Žijú v milujúcej rodine v Okoličnej. Tie slová, že „nevlastní súrodenci“ sú pre ich rodinu neznámym pojmom a vôbec ich nepoužívajú.

Verči má 7 rokov, teraz chodí do prvého ročníka Cirkevnej Základnej školy Marianum. Má rada svoju školu a aj spolužiakov. Okrem školy sa vo voľnom čase venuje tancu a tiež hudbe. V škole hrá na flautu, tancuje ľudové tance a chodí aj na spevokol.

Pondelky chodí na moderný tanec do Tône, kde sa momentálne pripravuje na tanečnú súťaž. Štvrtky chodí do Zemianskej Olče, kde v skupine „Pöttöm“ spoznáva krásny, pôsobivý svet mažoretiek.

A aká je v skutočnosti? Tvrdohlavá, zhovorčivá, citlivá, samé srdce, miluje vystupovať a pekne sa obliekať. Má rada spoločnosť malých kamarátov a spoločnosť svojej rodiny: rodičia, brat, sesternice, bratranci a starí rodičia.

Svojho brata Jozefa ľúbi ako vlastného.

Dodi bude mať onedlho 19 rokov. Od 12-tich rokov žije so svojim otcom a s Veronikinou mamou (so svojou vlastnou mamou nie je v kontakte).

Verči sa narodila práve v tom roku, takže vyrastali spolu. Takže ani nie je otázna, pravdivá a úprimná, súrodenecká láska!

Dodi je od svojich šiestich rokov zbláznený do vodného póla. S tréningami začal v Komárňanskom Vodnopólovom Klube, čo pre neho od malíčka znamenalo veľa – veľa odrieknutí a sebazaprení!!! Každodenné tréningy, víkendové súťaže…Po ukončení základnej školy pokračoval v štúdiu v Szombathely-i na Športovom Gymnáziu Nagy Lajosa a s vodným pólom pokračoval v miestnom vodnopólovom športovom združení (AVUS). Paralelne bol tiež členom Slovenského dorasteneckého výberu.

Po dva a pól roku prišlo pokračovanie v Budapešti, kde je momentálne študentom posledného ročníka Základnej a Strednej Športovej školy Csanádi Árpáda. Športová kariéra pokračovala v Športovom Klube Vodnopólistov Vasas, za ktorých hrá aj momentálne. Z tohto dôvodu sa musí obetovať ešte viac: preplnené dni, týždne, víkendy, tréningové tábory a pravdaže učenie! Často je dosť náročné všetko zladiť.

Napriek tomu by chcel v štúdiu pokračovať na nejakej ekonomickej Vysokej škole. Šport je súčasťou jeho života a chcel by v ňom naďalej pokračovať.  No od detstva ho zaujímali aj financie a v tejto oblasti si predstavuje svoju budúcnosť v „ŽIVOTE s veľkými písmenami“.

A aký chlapec Dodi je? Citlivý, milý, zdvorilý, priateľský, sem tam tvrdohlavý. Potrebuje podporu, pozornosť a lásku – jedným slovom vyrovnané domáce zázemie.