Región Dél-komárom 2023. 06. 28.

„Tvoje leto, tvoja pevnosť“ festival v Monoštorskej pevnosti

Takmer každé leto čakajú Komárňanov a turistov vzrušujúce programy na festivale všeobecného umenia ErődFeszt. Program spestria divadelné predstavenia, koncerty a tradičné podujatia, pričom ponuka sa neustále rozširuje. Tlačová konferencia na túto tému sa konala 20. júna v Hviezdicovej pevnosti.