Mix 2018. 05. 23.

Týždeň modrého gombíka 2018

UNESCO už po 14. rok organizuje celoslovenskú verejnú zbierku s názvom Týždeň modrého gombíka. Cieľom tejto zbierky je zabezpečiť humanitárnu pomoc pre deti na Ukrajine v konfliktných oblastiach. Heslo zbierky Pre každé dieťa, detstvo nás upozorňuje na to, o čo všetko prídu deti v týchto oblastiach.

Aj Gymnázium Hansa Selyeho v Komárne sa zapojilo do verejnej zbierky a takýmto spôsobom sa rozhodlo pomôcť deťom na Ukrajine. Dňa 14. mája 2018 naši študenti v uliciach Komárna rozdávali modré gombíky ľuďom, ktorí sa rozhodli takýmto spôsobom podporiť ušľachtilú myšlienku pomoci deťom. Celkovo sa im podarilo vyzbierať 112,53 €.

Touto cestou by sme chceli poďakovať našim dobrovoľníkom, vedeniu školy, všetkým učiteľom a triednym učiteľom za ochotu, podporu a za uvoľnenie žiakov z vyučovacích hodín. Ďakujeme každému, ktorý prispel a takýmto spôsobom pomohol z časti vrátiť kúsok detstva, na ktorý majú právo.

(PaedDr. Annamária Komárová)