Mix Dél-komárom 2022. 09. 14.

Týždeň obce Koppánymonostor sa bude niesť v znamení pestrého programu

Môžete sa tešiť na bábkové divadlo, ľudový tanec, ľudová hudba a divadelné predstavenie, ak v piatok popoludní o 14:30 zavítate na Športové ihrisko Berecz Dezső.

Na radosť malých aj veľkých prichádza bábková skupina Azaum Actors z Almásfüzitő, aby potešila návštevníkov so svojou zábavnou a veselou šou so začiatkom o pol štvrtej. Na pódiu vystúpi Mocsai Pajtaszínház a potom bude podujatie pokračovať prezentáciou župnej súťaže identity. Od 15:40 bude nasledovať produkcia mladej ľudovej speváčky Janovszki Csenge a po nej skupina ľudového tanca Cseperedők z Bábolnej.

Od 16:30 si môžeme vypočuť operetné hity v podaní Boldoga Zsófie, po ktorých nasleduje predstavenie Mocsai Népdalkör. Po vyhlásení výsledkov športovej súťaže bude pódium patriť Folklórnemu tanečnému súboru Garabonciás z južného Komárna, pričom deň zakončí básnická a hudobná show súboru Kifordítva so začiatkom o 18:30 hod.

Počas celého podujatia si deti môžu vyskúšať rôzne hry. Podujatie s bezplatnou účasťou je podporované Európskym sociálnym fondom Európskej únie .

Organizátori si vyhradzujú právo na zmenu programu.