Blog 2013. 12. 13.

UNICEF nás spája

V školskom roku 2013/2014 sa ZŠ Rozmarínová zapojila do veľkého projektu „Škola priateľská k deťom“. V spolupráci so svetoznámou organizáciou UNICEF sa v Ružomberku konalo školenie určené pre zástupcov školských parlamentov. Naša škola sa so záujmom zapojila a poslala nás na trojdňový pobyt do hotela medzi horami. Nádherné prostredie, čerstvý vzduch, útek z reality. Milí animátori nám pripravili množstvo aktivít, aby sme sa navzájom spoznali.

Prvý deň sme sa cítili ako cudzinci. Jediné zo západného Slovenska medzi úplne neznámymi ľuďmi, ktorí sa pravdepodobne cítili rovnako ako my.

Druhý deň z nás boli najlepší kamaráti. Zblížili nás aktivity, ktoré boli zamerané práve na spoluprácu, dôveru a súdržnosť. Našli sme si takých kamarátov, ktorí nám už teraz chýbajú a čakáme ten čas, keď sa znova stretneme.

Tretí deň, po rozlúčke, fotení sa a výmene kontaktov, nás čakala cesta domov. Dnes už vidíme svet iným pohľadom a pokúsime sa to uplatniť aj v škole, aby bola ešte lepšia, než doteraz.

TEXT: Friderika Hodossyová 9.B a Monika Šulcová 9.B, ZŠ Rozmatínová