Región Dél-komárom 2021. 05. 12.

V Hviezdicovej pevnosti sa sprístupní nová expozícia

Vďaka Liget Budapest sa podarilo rekonštruovať Hviezdicovú pevnosť. Tak vznikol priestor, ktorý sa vyhradil pre novú expozíciu Múzea výtvarných umení. Ide o sadrové kópie svetových umeleckých diel.

V septembri v obnovenej časti Hviezdicovej pevnosti v Komárome otvoria jedinečnú expozíciu sadrových kópií umeleckých diel európskeho významu. V novovytvorenom kultúrnom stánku budeme môcť obdivovať trojrozmerné exponáty od doby antiky až po renesanciu.

Zdroj: komarom.hu