Mix 2020. 03. 26.

V komárňanskej nemocnici platia prísne opatrenia: Ich súčasťou je aj triáž

Nemocnica Komárno, člen skupiny AGEL, je pripravená čeliť šíriacemu sa koronavírusu COVID-19 už aj miestom prvého kontaktu, takzvanou triážou. Stan, ktorý tento týždeň pri vstupe do nemocnice postavili, má chrániť nielen pacientov, ale aj zdravotnícky personál.

Jedným z opatrení, ktoré v dnešnej mimoriadnej situácii platia, je regulácia pacientov pri vstupe do nemocníc. ,,Pacient je už pri vstupe do areálu smerovaný priamo k miestu triáže. Na mieste prvého kontaktu sa nachádza zdravotnícky pracovník, ktorý pacientovi zmeria teplotu, dôsledne sa informuje o cestovateľskej a epidemiologickej anamnéze a pacient zároveň vypíše prehlásenie. V prípade, že by mohol byť pacient podozrivý na ochorenie COVID-19, náš zdravotnícky personál zabezpečí odklon osoby do určených priestorov na zabezpečenie jeho izolácie,“ vysvetľuje  PhDr. Jana Ondrišová, námestníčka pre ošetrovateľstvo Nemocnice Komárno ako prebieha triáž. Ak pacienta sprevádza ďalšia osoba, tá je povinná podpísať ,,Prehlásenie tretej osoby“. Všetky tieto opatrenia sú v súlade s odporučením Úradu verejného zdravotníctva SR. 4 a bez nich nie je možné pacienta v nemocnici ošetriť.

Miesto prvého kontaktu je opatrením, ktoré zabezpečuje bezpečnosť personálu nemocnice a pohyb pacienta po nemocnici je tým regulovaný. Zároveň sa prostredníctvom triáže minimalizuje kontakt medzi jednotlivými pacientami. ,,Pri prechode miestom prvého kontaktu informujeme lekára alebo sestru na urgentnom príjme a zároveň sa zisťuje konkrétny dôvod ťažkostí, pre ktoré sa rozhodol navštíviť nemocnicu. Pacient je následne smerovaný na kontaktné miesto v areáli nemocnice, kde príslušný lekár rozhodne na základe cestovateľskej anamnézy a klinického stavu, ako sa bude ďalej postupovať,“ hovorí PhDr. Jana Ondrišová. Potvrdenie podozrivého prípadu vykonáva kompetentný zdravotný pracovník na urgentnom príjme. Nemocnica Komárno zatiaľ nezaznamenala žiadny pozitívny prípad pacienta s koronavírusom.

(Informácie poskytla Mgr. Martina Pavliková, Hovorkyňa skupiny AGEL SK)