Región Dél-komárom 2021. 11. 09.

V Komárome vyčistili Alžbetinu promenádu

Maďarský Komárom kladie veľký dôraz na zavedenie zeleného prístupu. Nedávno sa v spolupráci troch miestnych mimovládnych organizácií začalo s čistením promenády Erzsébet pri Dunajskej bašte, píše komarom.hu.

Na pozvanie členov OZ Priatelia pevnosti Komárom , KÖSZ (Malomestskí dobrovoľní zberači odpadkov) a Kultúrneho združenia Monostor sa na dobrovoľníckej akcii zišlo 12 ľudí.

V rámci akcie bol priestor zbavený odpadu, odstránila sa burina a nechcené konáre kríkov.

„Naše združenie spolu s partnerskými organizáciami mesta sa už dlhé roky venuje ochrane a skrášľovaniu prostredia okolo Monoštorskej pevnosti. Tentoraz sme si dali za cieľ obnoviť Alžbetinu promenádu. Ďakujem všetkým dobrovoľníkom za odvedenú prácu a dúfam, že návštevníci budú môcť čoskoro prísť do vynoveného prostredia,“ informovala Mária Pólya, predsedníčka OZ KEBEL.

Do kampane sa zapojil aj zástupca samosprávy Gábor Dombay, od ktorého sme sa dozvedeli, že nezisková organizácia Komáromi Városgazda Kft., podporila iniciatívu nástrojmi a pomôckami a podujala sa aj na odvoz vyzbieranej zelene a komunálneho odpadu.

Pokračovanie dobrovoľníckej akcie je naplánované aj na jar.

Zdroj: komarom.hu