Región 2021. 07. 21.

V maďarskom Komárome sa uskutočnilo stretnutie šéfov diplomacií krajín vyšehradskej spolupráce

V pondelok sa radnica v Komárome stala sídlom stretnutia predstaviteľov krajín V4 (Slovensko, Maďarsko, Poľsko, Česká republika). Hlavnými témami boli Konferencia o budúcnosti Európy, západný Balkán, ekonomické oživenie i migračná a azylová politika Európskej únie. 

Stretnutie šéfov diplomacií krajín vyšehradskej spolupráce sa uskutočnilo z iniciatívy maďarského predsedníctva vo V4.

V diskusii o západnom Balkáne ministri potvrdili silnú podporu Vyšehradskej skupiny pre integráciu krajín západného Balkánu do Európskej únie. „S krajinami západného Balkánu však musíme viesť aj silný politický dialóg, ktorý presahuje rámec rozširovania EÚ,“ vyhlásil šéf slovenskej diplomacie.

Partneri diskutovali aj o prebiehajúcej Konferencii o budúcnosti Európy. V tejto súvislosti Korčok zdôraznil, že „zásadnú úlohu v reflexii o Európskej únii musia mať naši občania. Naším primárnym cieľom je ich počúvať a vytvárať im priestor na formulovanie svojich názorov.“ Ako zdôraznil, členstvo v Európskej únii nemá ani v kritických momentoch alternatívu.

V rokovaniach ministrov o prekonávaní dôsledkov pandémie minister Korčok uviedol: „Prekonávanie dôsledkov pandémie má silný presah aj na predsedníctvo Maďarska vo V4. Stojíme pred výzvou, ako ďalej aktívne spolupracovať na tom, aby sa život v našom regióne aj v celej Európe čo najskôr obnovil. Ekonomické a sociálne dopady pandémie COVID-19 sú mimoriadne veľké. Verím však, že oživenie našich ekonomík sa dostaví ešte v tomto roku. V tomto procese bude kľúčová implementácia plánov obnovy a odolnosti financovaných z prostriedkov EÚ.“

Ministri sa venovali aj migračnej a azylovej politike Európskej únie. „Dobre fungujúca azylová a migračná politika EÚ musí predvídať vývoj migrácie, musí sa sústrediť na skutočné posilnenie jej vonkajšieho rozmeru, na zlepšenie riadenia vonkajších hraníc a najmä na zefektívnenie návratov. Sme odhodlaní dosiahnuť pokrok v migračnej politike, aby z neho mala prospech celá EÚ a najmä najviac postihnuté členské štáty,“ uviedol Korčok.

Šéf slovenskej diplomacie ďalej vyhlásil, že „Slovensko podporuje budovanie vzájomne prospešných migračných partnerstiev s krajinami pôvodu a tranzitu migrantov. Sme pripravení rozširovať a zintenzívňovať flexibilnú solidaritu, a to najmä formou finančnej, technickej či expertnej asistencie.“

Ministri sa počas rokovania venovali aj aktuálnej situácii na litovsko-bieloruskej hranici. „Množiace sa dôkazy o systematickej podpore nelegálnej migrácie do EÚ, v tomto prípade do Litvy, sú zarážajúce. Bieloruský režim už nebojuje len s vlastným obyvateľstvom, ale čoraz viac aj s Európskou úniou, a teda aj s nami,“ vyhlásil šéf slovenskej diplomacie. „Je to neprípustná situácia a je nutné, aby sme Litvu v takejto situácii podporili. Slovensko je pripravené pomôcť,“ uzavrel Korčok.

Zdroj foto: MTI
Zdroj textu: TASR