Región Dél-komárom 2021. 02. 08.

V Maďarsku začali s monitorovaním sovy lesnej

V Maďarsku sa vyskytuje až 12 druhov sov, pričom 10 z nich sa nachádza v Komárome. Najčastejšie sa na lúkach a v lesoch vyskytuje sova lesná a kuvik obyčajný. Maďarské združenie na ochranu vtáctva a prírody preto vyhlásilo v dňoch 29. január a 1. február monitorovanie sovy lesnej.

„V Maďarsku je sova lesná chránená. Jej hodnota spoločenská hodnota predstavuje 50 000 forintov,“ hovorí Gellért Bátky, ochranár pre Národný park Duna-Ipoly. Dodáva, že je dôležité aby poznali aktuálny stav jednotlivých druhov. Naposledy sa podarilo jedince spočítať vďaka miestam, kde sa nachádzali počas denného odpočinku.

Pretože sovy väčšinou konzumujú myši a hraboše, ich počet sa v zimných obdobiach zvyšuje v obývaných oblastiach, pretože hlodavce vchádzajú do týchto oblastí zo zoraných krajín. V tomto období sa vtáky hrnú do miest, kde cez deň odpočívajú.

Komárňansko-ostrihomská župa sa do programu zapojila pred šiestimi rokmi. Vlani bolo zaregistrovaných 430 sov. Väčšina jednotlivcov v kraji bola nájdená v Bábolna, asi 72, čo je o niečo slabší výsledok v porovnaní s minuloročným číslom 120.

Sovy sú užitočné vtáky, pretože každý exemplár skonzumuje v priemere štyri až päť hlodavcov za noc. Ak napríklad túto štatistiku premietneme na Bábolnu, znamená to, že meisto bude každú noc oslobodené od zhruba 250 hlodavcov.

Riaditeľstvo Duna-Ipoly Nemzeti Park Gerecsei Tájegység prosí obyvateľov o spoluprácu. Ak niekto nájde sovu alebo viaceré sovy v oblasti, kontaktujte pracovníkov inštitúcie.

Zdroj: komarom.hu