Mesto 2020. 04. 14.

V Nemocnici Komárno je zriadené odberné miesto na diagnostiku koronavírusu COVID-19

Nemocnica Komárno, člen skupiny AGEL, v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ), zriadila od dnes, 14. apríla, odberné miesto za účelom vykonávania odberov biologického materiálu na laboratórnu diagnostiku ochorenia COVID-19 vo frekvencii 1-2 krát týždenne u pacientov s ľahším priebehom ochorenia. K zriadeniu odberného miesta Nemocnica pristúpila z dôvodu, že v súčasnej dobe sa apeluje na zvýšené vykonávanie odberov v súvislosti s ochorením COVID-19 a touto cestou sa zabezpečia pre obyvateľov okresu Komárno možnosti odberu.

Vyšetrenie nariaďuje lekár prvého kontaktu po konzultácii so zamestnancom oddelenia epidemiológie RÚVZ v Komárne. Zamestnanci RÚVZ budú zabezpečovať komplexný manažment pacientov, teda triedenie, objednávanie na presný termín vyšetrenia, informovanie o príprave na odber a podobne.  Odbery, teda výter z nosa a z hrdla, budú následne realizované zdravotníckym pracovníkom za prítomnosti epidemiológa v priestoroch Infektologickej ambulancie Nemocnice Komárno a budú  hradené zdravotnými poisťovňami.

Postup pri žiadaní vyšetrenia pacientov so symptómami na koronavírus COVID-19 je nasledovný – v prvom rade je potrebná telefonická konzultácia indikácie odberu s pracovníkom oddelenia epidemiológie na tel. číslach 0911 305 651, 0948 550 539 a 035/770 26 27. Pacient po konzultácii zašle žiadosť o vyšetrenie e-mailom na epidakn@uvzsr.sk s uvedením týchto údajov – meno a priezvisko, rodné číslo, bydlisko, kód poisťovne, telefonický kontakt, dátum začiatku akútneho ochorenia, jeho príznaky, či bol liečený antibiotikami a kedy a kód lekára, ktorý nariadil vyšetrenie.

,,Som rád, že aj Nemocnica Komárno sa zapojila do siete tých zdravotníckych zariadení, ktoré testujú pacientov. Pre tento región je to dôležitý krok smerom k pacientovi a k prevencii výskytu koronavírusu COVID-19. Týmto rozhodnutím sme vyšli v ústrety aj ambulantným lekárom. Môžu k nám posielať svojich pacientov, u ktorých je indikované testovanie na koronavírus COVID-19, ale nie je u nich nutná hospitalizácia,“ uviedol riaditeľ Nemocnice Komárno Miroslav Jaška.