Mesto 2020. 01. 17.

V Nemocnici Komárno vybudujú úplne nový urgentný príjem

Nemocnicu Komárno, člena skupiny AGEL, čaká nový rozvojový projekt. Rok 2020 bude dôležitý v realizácii ďalšej etapy jej modernizácie. Nemocnica bola úspešná v žiadosti o nenávratný príspevok z eurofondov na výstavbu nového urgentného príjmu v celkovej hodnote 11.187.000 EUR. Z Integrovaného regionálneho operačného programu Európskeho fondu regionálneho rozvoja, z prioritnej osi 2. „Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám“ získala celkovo 9 240 652,54 EUR, z toho desiatimi percentami sa na spolufinancovaní projektu podieľa samotná nemocnica. Zvyšné investičné náklady financuje Nemocnica Komárno za aktívnej pomoci akcionára, a to skupiny AGEL. Cieľom projektu je zvýšiť úroveň a kvalitu poskytovanej urgentnej zdravotnej starostlivosti pre vyše 110 tisíc obyvateľov spádovej oblasti.

Slávnostné predstavenie projektu výstavby nového urgentného príjmu sa uskutočnilo 16. januára 2020 v priestore pavilónu Internistických disciplín nemocnice Komárno za účasti poslanca Národnej rady SR Tibora Bastrnáka, podpredsedov Nitrianskeho samosprávneho kraja a primátora mesta Komárno Bélu Keszegha. Spoločnosť AGEL zastupoval člen dozornej rady Milan Leckéši a predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti AGEL SK Michal Pišoja.

,,V rámci projektu vybudujeme úplne novú budovu urgentného príjmu, ktorá bude umiestnená medzi existujúce časti nemocnice. Tým dosiahneme prepojenie existujúcich, samostatne stojacich budov nemocnice. Dodaná bude aj nová zdravotnícka technika, zariadenia, súčasťou realizácie je aj modernizácia informačných a komunikačných technológií vrátane vybavenia vysokorýchlostným pripojením a nákupu softvérového vybavenia“, objasňuje podstatu toho, čo sa v nemocnici uskutoční do konca roku 2021 riaditeľ Nemocnice Komárno  Miroslav Jaška.

Hlavné prínosy nového urgentného príjmu:

  • centralizácia urgentných príjmov jednotlivých oddelení
  • pacient príde, resp. ho dovezie záchranná služba na jeden spoločný urgentný príjem  
  • prepojenie troch samostatných budov (chirurgicko-gynekologický pavilón, nový urgent, interný pavilón)
  • rozdelenie urgentu na verejnú a neverejnú časť
  • okamžitý bezpečný prevoz pacientov v rámci neverejnej časti na operačné sály
  • pohyb pacientov ,,suchou nohou“ v rámci troch budov nemocnice

Nový urgentný príjem bude mať 12 nových mobilných nemocničných lôžok, 9 vyšetrovacích lôžok, tri transportné lôžka, tri nové operačné sály vrátane osvetlenia, stropné RTG, mobilné RTG s ramenom, diagnostickú stanicu RTG, tri ultrasonografy, CT prístroj ,ako aj centrálny monitoring vitálnych funkcií, štyri anesteziologické prístroje, päť defibrilátorov a dve operačné veže.

Aktuálne sa realizujú prípravné práce. Prvá časť prípravných prác skončila v decembri, keď v areáli nemocnice došlo k sanácii starej a nevyužívanej starej budovy kompresorovne.  Prípravné práce budú pokračovať aj v prvých mesiacoch roku 2020 a to tak, aby na jar začala samotná výstavba urgentu

,,Prosíme všetkých pacientov a návštevníkov nemocnice o trpezlivosť, pochopenie a ohľaduplné správanie sa v súvislosti s prebiehajúcimi stavebnými prácami. Tieto práce sú nevyhnutné, aby sme mohli našu nemocnicu zmodernizovať, a tým prispieť k zvýšeniu komfortu pre pacientov a úrovne poskytovanej zdravotnej starostlivosti“, dodal M. Jaška.  

Nemocnica Komárno s viac ako 110-ročnou históriou je jedným z najvýznamnejších poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v regióne.. Odbornú zdravotnú starostlivosť poskytuje na 11 lôžkových oddeleniach, 3 jednotkách intenzívnej starostlivosti, v 23 ambulanciách a 10 oddeleniach spoločných liečebných a vyšetrovacích zložiek.

(Informácie poskytla Mgr. Martina Pavliková, Hovorkyňa skupiny AGEL SK, martina.pavlikova@agel.sk, +421 911 169 377)