Mesto 2015. 08. 18.

Nemocnica Komárno začala modernizovať chirurgické oddelenie

Všeobecná nemocnica Komárno, ktorú prevádzkuje nezisková organizácia FORLIFE, začala v týchto dňoch s modernizáciou chirurgického oddelenia, ktorá potrvá do polovice septembra 2015. Investícia na zveľadenie priestorov vyjde nemocnicu na viac ako 80 tisíc EUR. Počas modernizácie nebude zdravotná starostlivosť žiadnym zásadným spôsobom redukovaná.

Predmetom modernizácie je vytvorenie 4 nadštandardných izieb so samostatnými hygienickými zariadeniami, vybudovanie bezbariérových hygienických zariadení pre septických pacientov, dekontaminačná miestnosť pre pacientov a taktiež hygienické zariadenie pre personál. „K tomuto kroku sme sa rozhodli z dôvodu zvýšenia komfortu pre pacientov, ako aj pre zlepšenie pracovných podmienok lekárov aj ostatných zamestnancov nemocnice,“ povedal riaditeľ Mgr. Viktor Dudáš s tým, že po ukončení modernizácie na chirurgickom oddelení sa bude pokračovať vo zvyšovaní komfortu pre pacientov na Oddelení gynekológie a pôrodníctva.

222

Všeobecná nemocnica Komárno s viac ako 110-ročnou históriou je jedným z najvýznamnejších poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v regióne. Poskytuje liečebno-preventívnu starostlivosť pre takmer 110 tis. obyvateľov spádového územia okresu Komárno. „Od roku 2001 je primárom chirurgického oddelenia Všeobecnej nemocnice Komárno MUDr. Gustáv Škodáček, ktorý rozšíril nové operačné techniky v detskej chirurgii, laparoskopické operácie varikokél (rozšírenie a predĺženie žíl semenníkov) a slabinových hernií (prietrž),“ dodal Mgr. Dudáš.

Mgr. Marta Csergeová
AGEL SK a.s.