Mesto 2018. 06. 13.

Verejné prístavy pripravujú modernizáciu prístavu v Komárne

Spoločnosť Verejné prístavy, a. s., pripravuje modernizáciu prístavu v Komárne.

„Spoločnosť týmto pokračuje v plánoch modernizácie verejných prístavov v SR po zverejnení príprav Master Planu pre prístav v Bratislave. Aktuálne došlo k podpisu zmluvy s dodávateľom a zmluva je účinná k dnešnému dňu,“ informoval v utorok hovorca spoločnosti Martin Kontúr. Ďalším krokom bude podľa jeho slov stretnutie s verejnosťou a dotknutými stranami.

Hlavným cieľom projektu je vypracovanie Master Planu, ktorý definuje širšie vzťahy, v rámci ktorých sa predpokladá fungovanie efektívneho verejného prístavu Komárno pri rešpektovaní národnej a európskej legislatívy. Následným krokom bude vypracovanie Štúdie realizovateľnosti verejného prístavu Komárno, ktorá bude nadväzovať na Master Plan a posúdi rôzne alternatívy možnosti modernizácie verejného prístavu Komárno.
Prostredníctvom projektu bude vypracovaná dokumentácia potrebná na definovanie rozsahu a spôsobu modernizácie verejného prístavu Komárno. „Dokumentácia prispeje k obnoveniu jeho postavenia v rámci národnej ekonomiky aj v rámci medzinárodnej koridorovej siete TEN-T ako rovnocennej ekologickej a efektívnej súčasti kombinovanej dopravy s aktívnym prepojením na cestnú a železničnú dopravu,“ skonštatoval Kontúr.
Projekt Master Plan a Štúdia realizovateľnosti verejného prístavu Komárno pripravuje spoločnosť Verejné prístavy, a. s., v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Nástroja na prepájanie Európy (CEF). Je súčasťou globálneho projektu, ktorý si kladie za cieľ vyvinúť integrovanú sieť vnútrozemských multimodálnych prístavov pozdĺž Dunaja na podporu udržateľnej dopravy a regionálneho rozvoja. Ukončenie realizácie projektu je naplánované do konca októbra 2020. Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú 673.100 eur.

(tasr)