Mesto 2020. 06. 01.

V Novej Stráži prebiehali renovačné práce

Víkend sa v Novej Stráži niesol v znamení spolupatričnosti a spoločnej práce. Rekonštrukcie sa dočkalo okolie futbalového ihriska, práce prebiehajú aj v kultúrnom dome.

Novostrážania sa v sobotu činili. Členovia a podporovatelia futbalového klubu dali do poriadku okolie futbalového ihriska a postavili tu aj detské ihrisko, aby toto miesto, kam chodí už aj teraz veľa detí trénovať, bolo ešte útulnejšie. Práce pokračujú aj v kultúrnom dome, občianske združenie Divadlo ÉS?! ho naďalej obnovuje, značnú časť prác vykonávajú aj s priaznivcami divadla svojpomocne. Podľa ich plánov, svojich hostí by tu mohli privítať už na jeseň.

Zdroj: Mesto Komárno