Mesto 2018. 09. 20.

V regióne bude zriadených 9 tematických parkov

Začiatkom septembra sa uskutočnilo úvodné predstavenie projektu CULTPLAY, ktoré je výsledkom partnerstva 10 miest regiónu. Vďaka projektu bude v deviatich mestách zriadených deväť interaktívnych detských ihrísk v hodnote takmer 2,9 milióna eúr.

Podľa plánov budú postavené také tematické parky, ktoré popri zábave a hre budú propagovať aj historické skvosty regiónu. Budú realizované v deviatich mestách, a to Komárno, Nové Zámky, Hurbanovo, Kolárovo, Šaľa na Slovensku a mestá Komárom, Tata, Oroszlány a Kisbér na maďarskej strane Dunaja. V obci Svodín bude zriadené mobilné javisko. Herné tematické parky budú vybudované najmodernejšou technológiou, makety ihrísk budú znázorňovať jednu z historických pamätihodností niektorej z partnerských miest. Výnimkou budú Nové Zámky, kde bude postavená maketa vlastnej, už bohužiaľ neexistujúcej pevnosti.

Mestá Komárno a Komárom si vymenia vlastné pevnosti. Na severnej strane sa postaví maketa Hviezdnej pevnosti Komáromu, ktorá bude mať výšku 4 metre a dĺžku až 20 metrov a hodnotu do 250 tisíc eúr. Na južnej strane to bude maketa Starej a Novej pevnosti Komárna v hodnote o niečo vyššej, približne 360 tisíc eúr. Bude vytvorená aj mobilná aplikácia, ktorá domácim používateľom a turistom hernou formou predstaví danú maketu a pozve záujemcov na návštevu aj priľahlých parkov v susedných mestách.

„Je dôležité, aby aj dnešná mládež bola oboznámená s historickým dedičstvom regiónu. Takýto park je vhodnou kombináciou aktívneho oddychu a učenia sa zaujímavou, nenásilnou formou pre domácich a turistov.” – povedal primátor mesta Komárno, László Stubendek.

Celková hodnota projektu je 2 874 016,9 eúr, a je financovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko. Európsky fond zabezpečuje 85 percent financií, jednotlivé štáty po10 percent a zúčastnené mestá po 5 percent.

„Pre každú samosprávu je dôležité, aby sa mestské spoločenstvo rozrastalo, preto Komárno kladie zvýšený dôraz na zriaďovanie nových detských ihrísk. Samozrejme dôležité je starať sa aj o už existujúce ihriská, na čo sa samospráva snaží získať čo najviac financií aj z vonkajších zdrojov, nielen z rozpočtu mesta. Tento nový, netradičný park určite poteší nielen rodiny s malými deťmi, ale prispeje aj k rozmachu turizmu v našom meste.” – pripomenul Béla Keszegh, viceprimátor Komárna.

Z tematických parkov bude ešte tento rok postavený hurbanovský, ostatné budú kvôli dlhšiemu procesu verejného obstarávania vybudované na jar budúceho roka. Bližšie informácie o parkoch získate na adrese: www.cultplay.eu
V rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko získali mestá Komárno, Nové Zámky, Hurbanovo, Kolárovo, Šaľa a obec Svodín na Slovensku a mestá Komárom, Tata, Oroszlány a Kisbér na maďarskej strane Dunaja nenávratný finančný príspevok z prostriedkov EÚ na realizáciu projektu „CULTPLAY – Vytvorenie interaktívnych tematických parkov, inovatívne použitie kultúrneho dedičstva” z celkového schváleného rozpočtu projektu 2.442.543,06 eúr, z čoho na Komárno pripadá čiastka 345 770 eúr. Väčšia časť peňazí bude preinvestovaná na zriadenie samotného parku pri vchode do areálu termálneho kúpaliska v Komárne a to – podľa plánov – do konca leta tohto roka.

Súčasťou projektu je aj vytvorenie mobilnej aplikácie, ktorá bude informovať o všetkých parkoch zrealizovaných v rámci projektu a taktiež o histórii a pamätihodnostiach mesta. Cieľom projektu je zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti formou vytvorenia nových, integrovaných turistických oblastí s vlastnými produktmi a značkami vybudovanými na báze spoločnej histórie partnerských miest tak, aby prezentovali významné kultúrne dedičstvo (hrad, pevnosť, vodný mlyn, baňa…) inej zapojenej obce. Očakáva sa, že vďaka tradičným kultúrno-spoločenským podujatiam a spoločným seminárom projektových partnerov vzrastie počet návštevníkov zo susedných regiónov, čo prospeje rozvoju turizmu u všetkých zapojených partnerov.

Parky „CULTPLAY” sú tematické parky, ktoré sa budú využívať ako detské ihriská, avšak ich súčasťou budú aj rozšírené informácie o ostatných atrakciách v partnerských obciach dostupné formou internetovej aplikácie v troch jazykoch (SK, HU, EN). Každý z parkov bude do pozornosti návštevníkov odporúčať iný park, lákajúc tak návštevníkov z jednej strany Dunaja na druhú.

V Komárne bude vybudovaný park s tematickou maketou susednej komáromskej pevnosti.

(komarno.sk)