Mesto 2021. 06. 29.

Detské ihrisko CULTPLAY je hotové

Deti dvoch materských škôl v Komárne odovzdali v utorok do užívania nové detské ihrisko Cultplay. Interaktívny tematický park je miniatúrnou replikou maďarskej pevnosti Csillag v Komárome a ponúka viaceré unikátne hracie prvky.

 „V blízkej budúcnosti plánujeme aj rekonštrukciu priľahlých chodníkov, na ktoré je vyčlenených 50.000 eur. Na jeseň príde rad aj na zatrávnenie a výsadbu zelene,“ informovala komárňanská radnica.

Ihrisko je súčasťou medzinárodného projektu, v rámci ktorého vzniknú tematické parky v deviatich mestách na Slovensku a v Maďarsku pod vedením Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Pons Danubii. Partnermi projektu sú slovenské mestá Nové Zámky, Komárno, Hurbanovo, Kolárovo, Šaľa a obec Svodín. Na maďarskej strane sa do projektu zapojili Komárom, Tata, Oroszlány a Kisbér.

Z celkového rozpočtu projektu Cultplay 2.873.580 eur predstavuje podpora Európskej únie sumu 2.442.543 eur a podpora štátneho rozpočtu 287.358 eur. Partneri projektu prispeli k realizácii päťpercentnou finančnou spoluúčasťou 143.679 eur.

Cieľom projektu je zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti formou vytvorenia nových, integrovaných turistických oblastí s vlastnými produktmi a značkami vybudovanými na spoločnej histórii partnerských miest tak, aby prezentovali významné kultúrne dedičstvo inej zapojenej obce. Projekt má posilniť cezhraničnú spoluprácu s cieľom ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva, predstaviť návštevníkom tematických parkov v zapojených obciach atrakcie z partnerských obcí.

Parky Cultplay sú tematické parky, ktoré sa budú využívať ako detské ihriská, avšak ich súčasťou budú aj rozšírené informácie o ostatných atrakciách v partnerských obciach dostupné formou internetovej aplikácie v troch jazykoch. Každý z parkov bude do pozornosti návštevníkov odporúčať iný park, lákajúc tak návštevníkov z jednej strany Dunaja na druhú.

Ďalšie informácie o jednotlivých tematických parkoch sú dostupné na: www.cultplay.eu

Zdroj: Mesto Komárno, teraz.sk