Región Dél-komárom 2023. 07. 11.

Projekt Cultplay priniesol ihriská do slovenských i maďarských miest

Sieť tematických parkov vybudovaných v rámci projektu CULTPLAY z programu cezhraničnej  spolupráce  INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko je vhodnou príležitosťou na spoznávanie histórie a zároveň parky sa využívajú ako detské ihriská. Deväť miest na území Slovenska a Maďarska spoločne ponúka pre rodiny netradičnú formu zábavy spojenú s možnosťou niečo sa aj naučiť.