Región 2018. 05. 23.

Vláda uvoľnila vyše 210.000 eur na dva projekty dopravnej infraštruktúry

Uvoľnenie sumy v celkovej výške 214.476 eur pre Nitriansky samosprávny kraj a obec Radvaň nad Dunajom (okr. Komárno) na dva projekty dopravnej infraštruktúry z kapitoly Všeobecná pokladničná správa schválila v stredu vláda. Návrh ako iniciatívny materiál predložil vicepremiér pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD).

Projekty majú byť zrealizované v programe cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko 2014-2020. Sú súčasťou balíka na podporu zlepšenia cestnej a mostnej infraštruktúry v prihraničných regiónoch Slovenska s Maďarskom, uvádza sa v materiáli na rokovanie s tým, že pre projektových partnerov zo SR nie je možné zabezpečiť vlastné spolufinancovanie z ich strany vo výške 5 %.

Preto Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR rokovalo s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a Ministerstvom financií SR o možnosti zabezpečiť vlastné spolufinancovanie pre žiadateľov v uvedených projektoch z kapitoly Všeobecná pokladničná správa.

Zlepšenie všeobecnej dostupnosti obyvateľov, tovarov a služieb je jedným zo základným predpokladov na zníženie regionálnych rozdielov a prispeje k lepšej ekonomickej situácie na dotknutých územiach, uzatvára úrad v materiáli.

(tasr)