Kultúra 2016. 11. 07.

Vyhodnotenie 7. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy: Čítam, čítaš, čítame

Školský koordinátor: Mgr. Darina Kučerová, ZŠ Rozmarínová ul. 1, Komárno 945 01

Naša ZŠ Rozmarínová 1 v Komárne sa pravidelne zapája do projektu Záložka do knihy spája školy. Aj tento rok sme netrpezlivo čakali, ktorá partnerská škola nám bude pridelená. Bola to MŠ a ZŠ Hurbanovská Martin, s ktorou sme sa elektronicky spojili. Poštou sme si vymenili záložky do knihy, ktoré s láskou vytvorili žiaci našej školy na vyučovaní pre kamarátov v Martine.

fotografia1150

Medzinárodný deň školských knižníc vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (IASL) a pripomína sa od roku 1999 presne 24. októbra. Deň je oslavou školských knižníc, ich významu a prínosu pri vzdelávaní detí. Hlavnou myšlienkou je podpora vzťahu žiakov ku knihám, školskej knižnici, čítaniu a poznávaniu a získanie si väčšieho počtu milovníkov literatúry. Na počesť tohto dňa sa aj naši žiaci zapojili 24. októbra o 9,00 hodine do aktivity „Čítanie rozprávky“. Po prečítaní sa o rozprávke porozprávali a potom každý žiak urobil k rozprávke ilustráciu.

fotografia1151

Pravidelne dva krát mesačne naši žiaci radi navštevujú Knižnicu J. Szinnyeiho v Komárne, kde pre nich teta Katka pripravuje rôzne aktivity, besedy o spisovateľoch, súťaže. Žiaci si vymenia a vyberú z veľkej ponuky kníh zaujímavé náučné alebo rozprávkové knihy a takouto formou si rozširujú svoj obzor vedomostí a slovnú zásobu. Zúčastňujeme sa každoročne aj Maratónu čítania. Okrem toho mnohí žiaci odoberajú časopisy – Vrabček, Slniečko, Maxík, Fifík a iné.

fotografia1146

Týmito všetkými aktivitami sa snažíme u detí rozvíjať kladný vzťah k čítaniu, ku knihám, v ktorých je ukrytá múdrosť, poučenie a zábava. „Kniha je najkrajší dar, pretože vždy ostane s tebou.“ Vyhotovením záložiek do knihy sa u detí rozvíja aj kreativita, fantázia, estetické cítenie a buduje sa priateľstvo medzi deťmi.

Všetkými aktivitami sa snažíme u detí rozvíjať kladný vzťah k čítaniu, ku knihám, v ktorých je ukrytá múdrosť, poučenie a zábava. Vyhotovením záložiek do knihy sa u detí rozvíja kreativita, fantázia, estetické cítenie a buduje sa priateľstvo medzi deťmi z iných škôl.

Za kolektív ZŠ Rozmarínová 1 v Komárne
Mgr. Darina Kučerová
ZŠ Rozmarínová 1
945 01 Komárno

fotografia1143