Kultúra 2016. 11. 07.

Vyhodnotenie 7. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy: Čítam, čítaš, čítame

Školský koordinátor: Mgr. Darina Kučerová, ZŠ Rozmarínová ul. 1, Komárno 945 01