Región 2018. 11. 20.

Výluka v úseku Komárno – Chotín

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú v dňoch 20. a 21. novembra, v čase od 08.20 h do 13.30 h, realizovať výlukové práce v úseku Komárno – Komárno zriaďovacia stanica – Chotín. 

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje oprava geometrickej polohy koľaje z dôvodu odstránenia chýb zistených meracím vlakom a strojný výrub porastu zasahujúceho do prechodového prierezu. ŽSR vykonajú opravné práce vlastnými personálnymi kapacitami.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.

(tasr)