Kultúra 2016. 02. 02.

Výučba nemeckého jazyka v Gymnáziu Hansa Selyeho v Komárne

V dnešnej dobe je veľmi dôležité, aby človek ovládal viacero cudzích jazykov. Gymnázium Hansa Selyeho v Komárne už viac rokov umožňuje študentom vykonať jazykové skúšky z nemeckého jazyka.

V decembri na našej škole prebehla jazyková skúška DSD II, ktorá zodpovedá jazykovej úrovni C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre cudzie jazyky. DSD II platí ako doklad o jazykových znalostiach, ktoré postačujú pre štúdium na nemeckých a rakúskych vysokých školách. Po úspešnom absolvovaní jazykovej skúšky študenti získajú aj bodové ohodnotenie, ktoré môžu využiť pri prijímacích pohovoroch v Maďarsku.

DSD II je testom jazykovej zručnosti. Skúške musí predchádzať dlhoročná a na skúšku orientovaná a vopred plánovaná príprava. Jazyková skúška sa rozdeľuje na 4 časti: čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, písomný prejav a ústny prejav. Tento rok sa rozhodlo pre túto jazykovú skúšku 8 žiakov: Judita Ölveczká, Viktória Véghová, Kinga Szabóová, Rebeka Anna Hunčík, Eszter Uzsáková, Bianka Fazekasová (IV.D), Máté Elek (III.A), Dániel Szebellai (III.D). V školskom roku 2013/2014 naša škola umožnila študentov vykonať aj jazykovú skúšku DSD I , ktorá zodpovedá úrovni B1. Nakoľko je veľký záujem zo strany žiakov, pre tento školský rok sa jazyková skúška bude konať v marci.

Okrem jazykovej skúšky sa žiaci pripravujú aj na olympiádu z nemeckého jazyka. Krajské kolo olympiády sa bude konať vo februári. Našu školu reprezentujú nasledovní žiaci: Beáta Kovarčíková (I.N, príma), Sára Kovarčíková (IV.N, kvarta), Angelika Bartalosová (II.C), Fanni Mária Elek (III.D), Rita Fábiánová (IV.D).

Pripravujú ich učitelia Edit SzénássyJudit Fekete.

Želáme im veľa úspechov!

-PaedDr. Annamária Komárová-

DSD 2015II

Fotografie:

  1. Rita Fábiánová, Sára Kovarčíková, Beáta Kovarčíková, Fanni Mária Elek, Angelika Bartalosová – účastníci krajského kola olympiády v nemeckom jazyku
  2. Judita Ölveczká, Kinga Szabóová, Viktória Véghová, Máté Elek, Bianka Fazekasová, Rebeke Hunčík, Eszter Uzsáková (DSD)