Mesto 2018. 02. 07.

Výzva pre odberateľov Mesta Komárno a jeho mestských častí – Nová Stráž, Robotnícka štvrť, Hadovce a Ďulov Dvor

S cieľom zvýšenia ochrany životného prostredia, ako i komfortu bývania obyvateľov Mesta Komárna a jeho mestských častí bola vybudovaná kanalizácia vrátane kanalizačných odbočiek k jednotlivým nehnuteľnostiam.