Mix 2019. 03. 17.

Z archívu: Zašlá sláva Komárňanských lodeníc

Viac než storočná tradícia, stovky vystavaných lodí a konštrukcií. História komárňanského lodného priemyslu hovorí za seba. Najslávnejšie agrárne odvetvie tohto regiónu má svoj zlatý vek už odžitý, žiaľ, odvtedy už podobnú slávu nezažilo. Lodenice si za roky prešli vzostupmi a pádmi, pripomeňme si roky, kedy prosperovala najviac!


Kedysi najrozvinutejšia výroba v okrese, ba dokonca jedna z vlajkových lodí vtedajšieho Slovenska. Aj takto opisujú dokumenty náš patinou zašlý klenot, lodenice. Závod, ktorý bol vybudovaný po oslobodení mesta, v rokoch 1947-49, z veľkej časti dnes nefunguje. V časoch svojej najväčšej prosperity však slúžil ako výrobné stredisko aj pre najväčší typ jazerno-riečnej lodi, a zamestnával takmer tretinu dnešného počtu obyvateľov Komárna.

V časoch svojho raného rozmachu sa lodenica stala pôsobiskom koncernu Škoda, ktorý si ju prenajal aj v 40. rokoch. Neskôr pôsobili ako súčasť trustu Závodov ťažkého strojárstva, a potom prešla niekoľkými organizačnými zmenami. Práve pre tieto zmeny a postupné budovanie koncernu sa medzi pracovníkmi zachovali označenia miest ako nová hala, stará hala, závod, a podobné.

Lodenici môžeme vďačiť aj za výstavbu prvého sídliska. „Jednotka“ totiž vznikla práve pre zamestnancov lodeníc začiatkom 50. rokov. Okrem iného boli v tých časoch pre rodičovské povinnosti „lodeničiarov“ vybudované jasle a škôlka, a pre voľnočasové aktivity pracovníkov slúžil aj závodný kultúrny klub, a iné.

V súčasnosti lodenice pôsobia pod firmou SAM (Stroje a mechanizmy), a to od roku 2013. Medzi jej terajšie projekty patrí napríklad aj výstavba konštrukcie pre nový most, ktorý má už koncom roka spájať Komárno a Komárom. Vlani od jej prvého pôsobenia, ako opraváreň lodí, uplynulo 100 rokov. Budúcnosť lodenice je neistá, no snáď sa opäť dočkáme jej prosperity ako slovenského unikátu.

 

Zdroj: Slovenské lodenice Komárno: 100 rokov stavby lodí