Kultúra 2011. 02. 03.

Základná umelecká škola v Komárne oslavuje 150. výročie svojho vzniku

Základná umelecká škola (ZUŠ) v Komárne oslavuje v tomto roku 150. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti pripravila celý rad rôznych vystúpení a výstav.

V roku 1861 sa mestské zastupiteľstvo rozhodlo, že založí umeleckú školu pod názvom Hudobná škola. Ako nás informoval riaditeľ ZUŠ Vince Fekete, názov školy sa niekoľkokrát zmenil, v roku 1950 to bola Mestská hudobná škola neskôr Ľudová škola umenia.

“Oslavy začíname v januári a končíme v októbri. Tešíme sa na tie koncerty, vystúpenia, tanečné podujatia a výstavy, kde sa stretneme s partnerskými školami,” uviedol riaditeľ. Na oslavy pozývajú svojich priateľov z domova i zahraničia. “Na záver pripravujeme slávnostné podujatie v Dôstojníckom pavilóne. Usporiadame konferenciu, kde predstavíme aj našu jubilejnú knihu a oceníme našich bývalých a terajších pedagógov,” poznamenal Fekete. Pripomenul, že očakávajú aj bývalých absolventov, ktorí sú už známe osobnosti. “Napríklad akademický maliar Jozef Bubák, gitarista a pedagóg Jozef Zsabka, klavirista Mikuláš Škuta, huslista František Török, ale mohol by som dlho menovať slávnych absolventov, ktorí šíria naše dobré meno nielen doma, ale aj v zahraničí,” konštatoval.

ZUŠ má od roku 2002 právnu subjektivitu a je plnoorganizovaná. “Učíme štyri umelecké odbory, a to hudobný, výtvarný, tanečný a literárno-dramatický,” povedal riaditeľ. Školu vo dvoch budovách navštevuje vyše tisíc žiakov. “Máme vysunuté triedy tanečníkov, hudobnú náuku vyučujeme v prvých ročníkoch na základných školách s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, tým zjednodušujeme život rodičov, ktorí nemusia deti sprevádzať do budovy ZUŠ. Škola má 45 pedagogických zamestnancov. V zmysle zakladacej listiny je naša škola dvojjazyčná. Deti sú zaradené do učebného procesu podľa toho, akú základnú školu navštevujú, resp. podľa žiadosti rodiča,” dodal Fekete.

Vyjadrite svoj názor