Mesto 2011. 04. 03.

Zastupiteľstvo muselo znova odobriť zavedenie elektronických aukcii

Primátor využil možnosť veta a neodobril zámer mestského zastupiteľstva, podľa ktorého malo byť do konca júna 2011 zavedené verejné obstarávanie formou elektronickej aukcie na všetok tovar a služby, ktoré si mesto zakúpi.

Andruskó sa ujal iniciatívy v prípade zavedenia elektronickej aukcie

Dôvodom mal byť pritom fakt, že nie vždy je takéto verejné obstarávanie finančne menej náročné a v niektorých prípadoch môže spôsobiť zbytočné komplikácie – napríklad ak je potrebný nákup smetných košov do kancelárii, alebo iba jediného pera. Imre Andruskó hneď na začiatku požiadal o zaradenie hlasovania o elektronických aukciách do programu s tým, že vo svojom návrhu prihliadal na na primátorove výhrady.

Poslanci podľa rokovacieho poriadku najprv neprelomili veto primátora v prípade prvého návrhu, no následne prijali Andruskov druhý návrh, čím prijali podmienky zákona číslo 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Tento zákon ukladá napríklad povinnosť uskutočniť verejné obstarávanie elektronickou formou ak hodnota tovaru, alebo služby presahuje novelizovanú hodnotu 10 000 euro (pôvodne 30 000 euro). Jednotlivé obce pritom mohli ísť nad rámec zákona a prah v jednotlivých prípadoch verejného obstarávania znížiť – ako tomu bolo v prvom návrhu.

Mesto sa tak zaviazalo, že do 30.4.2011 zabezpečí zavedenie elektronických aukcii. Stále však nie je jasné, akým spôsobom sa tak udeje. V hre je niekoľko alternatív, či už využitie externého dodávateľa softwareu, alebo dodatočné školenie zamestnancov mestského úradu.

TEXT: Tomáš Kottra

Vyjadrite svoj názor