Mesto 2012. 04. 16.

Žiaci ZŠ Rozmarínovej sa v projektoch zamysleli nad životným prostredím

V dňoch od 12.4. a 13.4. 2012 prebiehali v Základnej škole na Rozmarínovej ulici v Komárne prezentačno-projektové dni pod názvom Ochrana životného prostredia – otázka prežitia.

Výchovným cieľom školskej akcie bolo rozšíriť medzi mládežou vedomie základných problémov životného prostredia, predostrieť problémy, ktoré sa konkrétne alebo čiastkovo tejto témy dotýkajú. Prostredníctvom ústrednej témymalimožnosť jednotlivé triedy venovať sa nasledovným problémom: Globálne otepľovanie a kyslý dážď, Zber, separovanie a recyklácia odpad. materiálu, Existencia a spôsoby odstraňovania ekologických škôd, Ohrozené druhy živočíchov, Alternatívne zdroje energie.

Toto poučné podujatie nebolo len oslavou snahy pre odborné slovo v prezentáciách, ale aj vizuálnym skvostom žiackych výtvarných prác, ktoré boli inštalované vo vestibule školy. Všetky triedy na ročníkoch 5. – 9. sa zapojili do projektového dňa aj prostredníctvom výtvarného spracovania projektovej témy.

Podujatie podporilo chtivosť detí po informáciách, možnosť vyjadriť sa, opýtať sa a v neposlednom rade byť v centre diania jednotlivých tém. Pre najlepšie prezentačné tímy a triedne kolektívy, ktoré pracovali na výtvarných prácach, boli pripravené odmeny. Avšak tou najväčšou odmenou pre žiakov a pedagógov boli vyjadrenia, pochvaly a dokonca gratulácie tým, ktorí sa veľmi hutne a precízne chopili jednotlivých tém.

TEXT: Mgr. Jana Krajanová

Vyjadrite svoj názor