Blog 2015. 03. 19.

Známe tváre dreli lavice v komárňanskom gymnáziu, možno tie isté ako vy!

Gymnázium Ľ. J. Šuleka oslavuje 70-te výročie. Nielen dlhoročná tradícia, ale aj výborní pedagógovia a výborné podmienky na realizáciu výchovno – vzdelávacieho procesu sú zárukou kvality tejto školy, ktorá otvorila bránu do sveta vzdelania mnohým osobnostiam. Prinášame vám niekoľko známych mien, na ktoré sme si zaspomínali s terajším riaditeľom školy Mgr. Ondrejom Gajdáčom.

UMENIE
Do vôd šoubiznisu viedla cesta niektorých absolventov, ktorí vyšli s maturitným vysvedčením práve z komárňanského gymnázia. Najvýraznejšou osobnosťou je Carmen Farkašová. Že vám, to meno nič nehovorí? Maturovala v roku 1950 a o niekoľko rokov ju hudobný svet spoznal pod umeleckým menom HANA HEGEROVÁ. V rokoch 1951- 1953 absolvovala dramatický odbor na Konzervatóriu v Bratislave, o pár rokov neskôr ju vietor zavial do Prahy, kde táto famózna šansoniérka a herečka dodnes žije. Niektorí priatelia ju dodnes oslovujú Carmen a svoju umeleckú kariéru kráľovná šansónu ukončila v roku 2011 vo veku 80 rokov.

Carmen

V roku 1975 zmaturoval na tunajšom gymnáziu herec, rozhlasový moderátor a redaktor, autor scenárov divadelných predstavení a šansónový spevák IGOR ŠEBO. Rovnako ako Hana Hegerová žije v Prahe a ak je Hana Hegerová kráľovnou šansónu, tak Igor Šebo je šansónový kráľ. Ďalší šansónový spevák a rovnako úspešný herec maturoval v roku 1993. VIKTOR HORJÁN vyštudoval bábkoherectvo, ale už počas štúdia hral ako činoherný herec. Jeho meno sa spája predovšetkým s divadlom GUnaGU, pre svojich fanúšikov pripravuje šansónové večery i vlastnú talkshow Odtiaľ– potiaľ. Životné jubileum tohto roku oslávi herečka, ktorá v roku 1975 (keď sa narodil Viktor Horján) začínala v Divadle Jonáša Záborského v Prešove, kam ju prijali na základe konkurzu a zotrvala v ňom 21 sezón.

viktor-horjan

GABRIELA DOLNÁ, rod. Ševčíková od roku 1996 pôsobí v Divadle Andreja Bagara v Nitre. Zoznam umelcov, ktorí drali lavice komárňanského gymnázia je akoby nekonečný. Súčasný riaditeľ menuje ďalšie známe mená.

MARTINA JELENOVÁ – OSLEJOVÁ je autorka myšlienky, textov piesní, scenárov i bábok Divadla na kolesách. Tisíce detí ju poznajú ako škriatka Fíha Tralala. Je zakladateľkou profesionálneho divadla bez stálej strechy nad hlavou, ktoré príde všade tam, kam ho pozvú.

JOZEF ČERNEK, ten v našom zozname nesmie chýbať, podotkol p. Gajdáč. Človek, ktorý roky pracuje so študentmi gymnázia, vedie divadelný krúžok a Komárňania ho poznajú predovšetkým ako autora a režiséra skvelých študentských divadelných predstavení a muzikálov.

jozef

JOZEF CILLER známy ako Očo, huslista a spevák skupiny Lojzo (Ľudový orchester jednoduchej zábavy obyvateľstva), ktorá od roku 1982 zabáva ľudí po celom Slovensku.

JOZEF BUBÁK (1950 – 2013) akademický maliar je známy ako autor výtvarných návrhov prvej emisie slovenských bankoviek z roku 1993. Je autorom viacerých monumentálnych diel, venoval sa aj maľovaniu portrétov, scenáristike, choreografii a réžii moderného baletného tanca.

ŠPORT
Škola priala a i dnes praje športovcom, z roku 1995 je jej absolventom aj majster sveta, Európy a olympijský medailista, kajakár JURAJ BAČA, svoje výnimočné nadanie už niekoľko rokov potvrdzuje v šachu ZUZANA BOROŠOVÁ a aj TIBOR SOÓS absolvoval gymnázium, a to v roku 1969. Aj vďaka nemu má mesto jednu z najmodernejších športových lodeníc v Európe a jeho zverenci získali niekoľko medailí na celosvetových súťažiach v rýchlostnej kanoistike.

VEDA
RNDr. ALŽBETA KRNÁČOVÁ – HUDÁKOVÁ, PhD. po získaní maturitného vysvedčenia v roku 1961 študovala na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, katedre mikrobiológie. Skúmala karcinogénne živočíšne bunky avplyv vodného prostredia na bunky atkanivá. Zaoberala sa histológiou a cytológiou a v tejto oblasti pripravila ajdesiatky diplomantov a doktorandovAbsolvovala prednáškové pobyty vcudzine – v Indii a USA (Los Angeles).

Prof. RNDr. PAVEL LUKÁČ, DrSc., Drh.c. absolvoval gymnázium v roku1953, v roku 1959 získal na matematicko-fyzikálnej fakulte Karlovej univerzity v Prahe diplom v odbore Fyzikapevných látok. Ako ocenenie vedeckeja pedagogickej činnosti mu bol udelený titul Doctor honoris causa (Dr.h.c.).

V roku 1956 na komárňanskom gymnáziu maturoval aj Prof. RNDr. PETERLUKÁČ, DrSC. V roku 1989 bol vymenovaný za vysokoškolského profesora v odbore „fyzika plazmy“. Výsledky svojej vedeckej práce zverejnil v odborných publikáciách, ktoré vzbudili pozornosť aj v zahraničí. Dostal pozvanie na krátkodobé pobyty na viaceré univerzity v zahraničí (Nemecko, Anglicko, Francúzsko, Švédsko, Taliansko, Poľsko, Rusko a ďalšie), ako aj na dlhodobejší pobyt na Univerzitu v Innsbrucku.

Mgr. PETER DOLINSKÝ získal maturitné vysvedčenie v roku 1990. Vyštudoval astronómiu na UK v Bratislave. Naprelome rokov 2000 a 2001 sa zúčastnil japonskej a na jar roku 2004 ukrajinskej antarktickej expedície.

Tu pracoval na geomagnetickom prieskumeostrova Winter a na magneto-tektonickom profile. Mgr. FRIDRICH VALACH, PhD. ešte akoštudent gymnázia, v roku 2009, reprzentoval Slovensko na medzinárodnejolympiáde astronómie a astrofyzik Teheráne, hlavnom meste Iránu. Oroku 2001 pôsobí v Geofyzikálnomústave SAV.

Na časy v laviciach komárňanského gymnázia nepochybne spomínajú a časť svojej mladosti tu prežili aj Angela Jobbágyová – Hadnagy, ktorá roku 1988 žije a pracuje v Amerike voblasti kostýmového dizajnu, navrhujefilmové kostýmy a pracovala napr. so Sharon Stone, Angelinou Jolie, Johnom Travoltom, Leonardom di Capriom mnohými ďalšími. Zoltán Harsányi, absolvent gymnázia zroku 1987, predseda predstavenstva VÚJEa.s. Trnava, či bývalý diplomat OSN Ivan Pintér. 

Daniela Kapitáňová absolventka gymnázia z roku 1975, spisovateľka, publicistka, ktorá začínala ako divadelná režisérka a v roku 2000 pod pseudonymom Samko Tále vydala úspešnú knihu Samko Tále – Kniha o cintoríne. Miroslava Tužinská, ktorá je v súčasnosti prvou dámou Bratislavy, pracuje ako asistentka veľvyslanca na španielskom veľvyslanectve v Bratislave, teraz je však na materskej dovolenke. V zozname nie je omylom, po ukončení gymnázia prešla z folklórneho súboru Dunaj do celosvetovo známej Lúčnice, kde bola roky jej sólistkou.

Študentmi gymnázia boli aj primár chirurgického oddelenia komárňanskej nemocnice Gustáv Škodáček, ktorý maturoval v roku 1975 a primár oddelenia klinickej onkológie Eduard Šebo, maturant z roku 1973. Stredoškolské vzdelanie na tunajšom gymnáziu získali aj Peter Majer, spravodajca Slovenskej televízie a rozhlasu z Bruselu, Drahu Dobrovicsová, redaktorka TV JOJ,

drahu

Roman Šantúr, režisér, kameraman a scenárista Českej televízie, žijúci v Prahe. Ozdobou komárňanského gymnázia boli aj Miss Slovensko 1994 Nikoleta Mészárosová

niki-meszarosova

a Miss Slovensko 2007 Veronika Husárová.

Za absolventami komárňanského gymnázia pátrala a článok spracovala Iveta Kučerová (rod. Kováčová),

iveta

ktorá na uvedenej škole maturovala v roku 1993 spolu s Viktorom Horjánom a Nikoletou Mészárosovou.

(ik)