pondelok, máj 28. - Emil, Csanád (hu) - Viliam (sk) 1 EUR = 319,9 HUF 24 °C 28.5.2018, Pon Lekáreň Salvátor Jókaiho 8, 94501 Komárno 18:00 - 21:00
Mix

Historické hasičské auto na hasičskej stanici v Komárne

Hasičský a záchranný zbor v posledných rokoch prešiel výraznou obnovou hasičskej techniky. Nie je tomu inak ani na Okresom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru v Komárne.

Okrem novej techniky sa na Okresnom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru v Komárne zachovala aj jedna historická hasičská technika, a to hasičský koč pochádzajúci z prelomu 19-20. storočia. Od jeho prvého osadenia na betónový podstavec pred budovu súčasného okresného riaditeľstva, ako sídla profesionálnych hasičov v Komárne bol tento hasičský koč viac desiatok rokov pýchou komárňanských hasičov. Tento hasičský koč bol niekoľkokrát práve komárňanskými hasičmi renovovaný a udržiavaný. Od poslednej renovácie na hasičskom koči zub času výrazne zanechal svoje stopy.

V roku 2017 sa však príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Komárne opäť rozhodli, že túto hasičskú techniku zrekonštruujú a nenechajú tak hasičskú históriu upadnúť do zabudnutia. Rekonštrukciou prešiel aj betónový podstavec a nad podstavec pribudol prístrešok, ktorý ochráni hasičský koč pred dažďom a slnkom.

Odhalenie hasičského auta prebehlo 4.mája v deň Svätého Floriána, ochrancu hasičov.

Riaditeľ Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Komárne sa touto cestou chce úprimne poďakovať všetkým príslušníkom Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Komárne, zamestnancom spoločností SAM – SHIPBUILDING AND MACHINERY a. s., Kreativa, s.r.o., Anaplast, s.r.o., Villatesta, s.r.o. a Tonex Baucentrum, s.r.o., ktorí sa svojou nezištnou pomocou a prístupom pričinili o zachovanie histórie hasičstva v Komárne.

 

FEL