Mesto 2013. 12. 19.

120 rokov histórie ZŠ Ul. pohraničná v Komárne

V našom meste sa dosť zriedkavo stáva, že škola môže oslavovať 120. výročie svojho založenia. Takáto oslava sa konala 17. decembra v Dome Matice slovenskej za účasti ministra školstva Dušana Čaploviča, popredných predstaviteľov mesta i ďalších hostí. Hovoríme o Základnej škole na Pohraničnej ulici v Komárne.