Mesto 2013. 12. 19.

120 rokov histórie ZŠ Ul. pohraničná v Komárne

V našom meste sa dosť zriedkavo stáva, že škola môže oslavovať 120. výročie svojho založenia. Takáto oslava sa konala 17. decembra v Dome Matice slovenskej za účasti ministra školstva Dušana Čaploviča, popredných predstaviteľov mesta i ďalších hostí. Hovoríme o Základnej škole na Pohraničnej ulici v Komárne.

Slávnosť sa začala krásnym kultúrnym programom súčasných i bývalých žiakov, ktorí zožali veľký úspech.

V slávnostných prejavoch viackrát bola spomenutá bohatá história tejto školy. Škola s dlhoročnou tradíciou sa nachádza v historickej budove v centre mesta Komárno. Budova školy bola postavená pre školské účely v roku 1893. Po 2.svetovej vojne, v školskom roku 1945-1946 tu bola zriadená Prvá štátna ľudová škola a Štátna meštianska škola dievčenská. V školskom roku 1953-1954 tu bola zriadená jedenásťročná stredná škola a od školského roku 1964-1965 až dodnes v budove pôsobí základná deväťročná škola.

Minister Čaplovič spolu s ostatnými rečníkmi vysoko hodnotil výchovné pôsobenie školy a vyzdvihol významné osobnosti vedeckého, kultúrneho i športového života, ktoré svoje znalosti začali zbierať práve v laviciach tejto školy. Poprial pedagogickému zboru i žiakom veľa úspechov a prisľúbil ďalšiu pomoc škole zo strany ministerstva.

Riaditeľka školy, Lucia Spálová o súčasnosti a budúcnosti sa vyjadrila, že ich cieľom je premeniť tradičné encyklopedické vedomosti a memorovanie na tvorivo – humánnu výchovu a vzdelávanie, rozvíjať tvorivé schopnosti žiakov a ich tvorivé myslenie.

Čo povedať na záver? Táto škola má pred sebou skvelú budúcnosť – aj podľa slov Dušana Čaploviča, ministra školstva.

foto harmonikári