Región 2014. 04. 10.

5,1 miliónová investícia v Komárne

Najväčšia investícia za posledné roky sa môže uskutočniť v Komárne. Vodohospodársky podnik regiónu KOMVaK sa úspešne zúčastnil súťaže vyhlásenej Ministerstvom životného prostredia SR, tak kapacita čistiarne odpadových vôd môže byť onedlho významnou mierou zväčšená.

KOMVak zásobuje 19 obcí Komárňanského okresu. Chystá sa kapacitu terajšej čistiarne odpadových vôd rozšíriť v hodnote 5 139 388,5 €. Spoločnosť, ktorá je vo vlastníctve mesta, z výdavkov bude znášať 5 percent. Zvyšných 95 percent (4.882.419,08 €) bude uhradených z fondov Európskej únie.

Cieľom vývoja je rozšírenie kapacity terajšej čistiarne odpadových vôd pri Váhu. Táto stanica momentálne slúži na čistenie odpadových vôd z Komárna a Novej Stráže. V dôsledku rozvoja kapacita čistiarne vody sa zväčší o 30 percent. Náklady na výstavbu sa značne zvýšili, nakoľko z dôvodu dodržiavania hľadísk ochrany životného prostredia, pred vypracovaním vykonávacích stavebných projektov bolo treba vykonať veľa predbežných meraní i vrtov.

Ďalšie rozvíjanie tejto stanice je už našim dávnym cieľom. Čistiareň už dlhšiu dobu je plne vyťažená. S týmto vývojom budú vytvorené podmienky, aby sa v Komárne mohli uskutočniť väčšie priemyselné investície – povedal Gábor Cséplő, riaditeľ KOMVaK-u.

„Po podpise zmluvy stavebné práce zahájime počas leta a do augusta 2015 budú aj ukončené. Postavíme nové budovy a zmodernizujeme aj technológiu“ – dodal a takto pokračoval – „Radosťou oznamujeme obyvateľom regiónu, že ceny služieb nezvyšujeme, ani v tomto roku. Rozvíjame spôsobom, že dodávame vodu v najlepšej kvalite, pričom obyvatelia nemusia za ňu platiť viac“.

Celková hodnota investície: 5 139 388,5 €
Z fondov EU: 4 882 419,08 €
Zahájenei prác: august 2014
Ukončenie prác: august 2015
Počet KOMVaK-om zásobených obcí: 19
Ďalšie informácie o podniku: www.komvak.sk .