Región 2014. 04. 10.

5,1 miliónová investícia v Komárne

Najväčšia investícia za posledné roky sa môže uskutočniť v Komárne. Vodohospodársky podnik regiónu KOMVaK sa úspešne zúčastnil súťaže vyhlásenej Ministerstvom životného prostredia SR, tak kapacita čistiarne odpadových vôd môže byť onedlho významnou mierou zväčšená.