Mesto 2017. 07. 18.

AGEL rozširuje zdravotnícku starostlivosť v Nitrianskom samosprávnom kraji

AGEL vstupuje do Nemocnice s poliklinikou Levice a pokračuje v správe Všeobecnej nemocnice Komárno na ďalších 20 rokov.

Krajskí poslanci 10. júna 2017 odsúhlasili vstup skupiny AGEL do Nemocnice s poliklinikou Levice a novú nájomnú zmluvu na Všeobecnú nemocnicu Komárno, ktorá je aktuálne manažérsky riadená skupinou AGEL. V najbližšej dobe bude levická nemocnica zaradená do siete skupiny AGEL. Na jej prenájme na 20 rokov spoločnosti AGEL sa uznieslo zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Najväčší poskytovateľ zdravotníckej starostlivosti v strednej Európe chce stabilizovať personálnu situáciu, a spustiť nový dlhodobý investičný program s cieľom modernizácie a rozvoja nemocnice, k čomu sa zaviazal v schválenom investičním pláne.

„Našou snahou je zaistenie ďalšieho rozvoja levickej nemocnice, ktorý sa prejaví rastom kvality zdravotníckych služieb pre obyvateľov príslušného regiónu. Cieľom je rozvoj a postupná modernizácia,“ uviedol predseda predstavenstva AGEL SK a.s. Ing. Michal Pišoja.

Uznesením krajských poslancov pokračuje skupina AGEL v prevádzke Všeobecnej nemocnice Komárno na ďalších 20 rokov. Skupina sa chce prioritne zamerať na obnovu internistického pavilónu, výstavbu centrálneho príjmu a projekt výstavby komplexného nadregionálneho onkologického centra.

Spoločnosť AGEL je najúspešnejším súkromným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v strednej Európe. V súčasnosti prevádzkuje v Českej republike a Slovenskej republike nemocnice, polikliniky, sieť lekární, laboratórií, distribučných spoločností, špecializované zdravotnícke zariadenia.

Na Slovensku pôsobí od roku 2006 prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti AGEL SK a prevádzkuje nemocnice, špecializovanú nemocnicu v Bratislave, pracovnú zdravotnú službu a ďalšie spoločnosti, ktoré súvisia s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Alžbeta Sivá,
tlačová hovorkyňa AGEL SK a.s.