Mix 2019. 09. 20.

Ako mám selektovať v Komárne, ako viem konať uvedomelo?

480 kg. V priemere toľko kilogramov odpadu vyprodukuje jeden bežný občan Európskej Únie. V prípade mesta vo veľkosti Komárna to je približne 16 430 000 kg odpadu. Okrem toho selektujeme len 18% odpadu a len zlomok z toho je znova použiteľný, zvyšok putuje do spaľovní alebo na skládku. Situácia je šokujúca a nielen kvôli našej budúcnosti, ale ani prítomnosti nie je ľahostajné koľko odpadu produkujeme alebo ako narobíme s každodenným odpadom.

Väčšina ľudí si už uvedomuje, že pri narábaní s odpadom ani zďaleka nie je najlepším riešením to, keď všetko nahádžeme do čierneho kontajnera a odnesieme na skládku. Recyklácia sa dnes v istom slova zmysle stala trendom, vďaka čomu sa už vo viacerých domácnostiach vyskytujú farebné nádoby na rôzny druh odpadu. Štatistiky avšak hovoria veľmi jasne: obyvatelia Slovenska ešte aj takto málo selektujú. Ak by sme z našich nádob vysypali všetok odpad a po jednom by sme ho roztriedili, len 4% percentá odpadu by sa dostali na skládku. Zostávajúcich 96% by bolo recyklovateľných.

Ale ako by sme mali konať v praxi, aby sme znížili produkciu odpadu?

Znižovanie produkcie odpadu sa začína pri nákupoch. Ak nakupujeme menej, produkujeme aj menej odpadu. A ako sa hovorí: ten odpad je najlepší, ktorý sa nevytvára.

Niekoľko cenných a ľahko aplikovateľných tipov pre znižovanie odpadu popri nákupoch:

  • Vždy si spíšme nákupný zoznam!
  • Nechoďme nakupovať hladní!
  • Len to nakúpme, čo naozaj potrebujeme!
  • Ak vyhladneme počas náročného dňa a kúpime si pečivo, nepýtajme si k nemu plastový sáčok!
  • + 1 tip pre predávajúcich: Neukladajte nákup automaticky do platových tašiek! Radšej sa spýtajte kupujúceho, či o tašku má záujem.

Čo máme robiť v prípade ak nevieme prejsť na dokonalý bezodpadový životný štýl?

SELEKTUJME!

V Komárne môžeme nájsť až tri rôzne farebné smetné koše na odpad: modré, žlté a zelené. Modré kontajnery sú na papier, žlté na plast a zelené na zber skleneného odpadu.

Ak už poznáme farby kontajnerov, ako máme správne selektovať?

Nakoľko sa do triedených kontajnerov nedostáva odpad ale recyklovateľná surovina, je dôležité, aby bol vytriedený materiál čistý!

PLASTY – Splošti rukami! – Kontajnery na triedený odpad sa veľmi rýchlo zaplnia ak do nich dávame plastové fľaše, krabice od mlieka a plechovky od piva v celku. Tieto v každom prípade sploštime, aby zaberali čo najmenej miesta v kontajneroch.

PAPIER – Roztrhaj ho! – Odpad z papiera je často veľkých rozmerov a nezmestí sa do kontajnerov. Toto väčšinou predstavujú balenia od spotrebičov a kartónové krabice. Vtedy konáme správne, ak tieto veľké papierové listy rozoberieme, rozrežeme alebo poskladáme. Tak budeme mať oveľa viac miesta v smetných košoch.

SKLO – Recyklácia skla vyžaduje veľa energie, tak vtedy zaťažíme svoje prostredie najmenej, ak budeme sklenené fľaše používať čo najdlhšie ako vieme. Pri zaváraní alebo skladovaní potravín a rôznych vecí nám tieto fľaše môžu prísť vhod, okrem toho ich tiež môžeme použiť ako fľašu na vodu.

EXTRA!

Čo sa nemôže selektovať? Bločky od nákupov, toaletný papier, rolka od kuchynskej utierky, kartón na vajíčka, použité kuchynské utierky, servítky, zrkadlo, porcelán, keramika, sáčok od čipsov, tuba od zubnej pasty a zubná kefka. Toto všetko patrí do komunálneho odpadu.

Neselektovaný, teda komunálny odpad sa dostane na skládky. V niektorých prípadoch tu môže skončiť aj triedený odpad, napríklad ak sa v ňom nachádza viac ako 50% cudzieho alebo kontaminovaného materiálu.

Ak je triedený odpad bez cudzieho alebo kontaminovaného materiálu, dostane sa na Clean City skládku, kde ho mechanicky ďalej roztriedia a takto získaný surový materiál spracujú.

Pre toto je veľmi dôležité, aby sme správne triedili odpad!