Mesto 2017. 04. 19.

Centrum pre poruchy rovnováhy komárňanskej nemocnice pripravuje jedinečné odborné sympózium v oblasti otorinolaryngológie a neurológie

Centrum pre poruchy rovnováhy Všeobecnej nemocnice Komárno, prevádzkovanej neziskovou organizáciou FORLIFE a manažérsky riadenej skupinou AGEL dňa 02. júna 2017 pripravuje pod názvom VERTIGO SYMPÓZIUM FORLIFE odborné lekárske sympózium zamerané na diagnostiku a liečbu závratových stavov určené lekárom ORL, neurológom a  všeobecným lekárom.

Na Slovensku jedinečné Centrum pre poruchy rovnováhy privíta 02. júna 2017 na  VERTIGO SYMPÓZIU FORLIFE množstvo špecialistov z radov tých najuznávanejších otorinolaryngológov a neurológov.  „Je mi veľkou cťou, že myšlienku usporiadať toto odborné stretnutie podporili viacerí renomovaní špecialisti v oblasti otorinolaryngológie a neurológie, medzi inými prednosta Kliniky otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB Prof. MUDr. Milan Profant, CSc., predseda SSO, vedúci lekár katedry ORL SZU a prednosta ORL oddelenia Nemocnice Sv. Michala v Bratislave Doc. MUDr. Pavel Doležal, CSc., mim.prof., ako aj vedúci lekár Centra pre závratové stavy FN LFUK Praha, Doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc.,uviedla hlavná organizátorka podujatia, vedúca lekárka Centra pre poruchy rovnováhy MUDr. Iveta Csekesová.

Sympózium, ktoré sa bude konať v priestoroch auly Univerzity J. Selyeho v Komárne poskytne priestor na odbornú diskusiu vo viacerých témach, medzi inými aj problematikám, akými sú epidemiológia, anatómia, fyziológia vestibulárneho systému; vyšetrovacie metódy, či otázka vestibulárnej neuronitídy. Program sympózia sa ukončí praktickým workshopom na tému liečby a rehabilitácie ako aj nácviku repozičných manévrov.

Veľmi ma teší angažovanosť MUDr. Csekesovej a verím, že bude toto odborné podujatie veľkým prínosom pre všetkých zúčastnených odborníkov z celého Slovenska. Centrum pre poruchy rovnováhy nás organizáciou VERTIGO SYMPÓZIA FORLIFE len utvrdzuje vo svojej vysokej odbornej kvalite a svojej dôležitosti a jedinečnosti,“ dodal riaditeľ nemocnice Mgr. Viktor Dudáš.

Odborníci sa na toto sympózium akreditované SLK môžu registrovať prostredníctvom online prihlášky, ktorú môžu nájsť na webstránke http://www.nemocnicakomarno.sk/vsf.html spolu s podrobnejšími informáciami týkajúcimi sa tohto podujatia.

 

Mgr. Marta Csergeová,
tlačová hovorkyňa AGEL SK

Vyjadrite svoj názor