Mesto 2017. 09. 07.

Centrum pre poruchy rovnováhy poskytuje diagnostiku závratov

 Centrum pre poruchy rovnováhy (CPR) komárňanskej nemocnice je dva roky po otvorení jedným z dvoch vysoko špecializovaných zariadení, poskytujúcich kompletnú diagnostiku závratových problémov s adekvátnym vybavením v rámci celej Slovenskej republiky. 

CPR, ktoré navštevujú pacienti zo všetkých kútov Slovenska, je lokalizované v priestoroch pavilónu K. „Disponuje komplexným prístrojovým vybavením, potrebným na vyšetrenie celého rovnovážneho systému. Toto špecializované centrum sprístupňuje širokému spektru svojich pacientov komplexné vyšetrenie sluchu a rovnovážneho aparátu,“ povedala Sivá.

Pracovisko otorinolaryngologickej a otoneurologickej ambulancie poskytuje diagnostiku a liečbu závratových stavov a rôznych porúch rovnováhy. „Závraty sú po bolestiach hlavy druhým najčastejším subjektívnym príznakom v medicíne. Často sa ako príčina týchto príznakov uvádzajú choroby vnútorného ucha, vnútorné choroby, neurologické choroby, či psychiatrické choroby,“ dodala hovorkyňa.

Ako vysvetlila vedúca lekárka centra Iveta Csekesová, na pracovisku je možné vykonať diagnostiky závratových stavov na úrovni najvyspelejších krajín Európskej únie, potvrdiť otogénnu, prípadne neurologickú príčinu ich vzniku a tak neliečiť iba príznaky, ale samotnú príčinu ochorenia. „Pacientom ponúkame možnosť nemedikamentóznej liečby formou individuálneho cvičenia, teda vestibulárneho tréningu, ktorý je celosvetovým trendom v rehabilitácii pacientov s poruchou rovnováhy,“ objasnila.

Ďalšou možnosťou je komplexný program zdravotnej starostlivosti, zahrňujúci diagnostiku, farmakoterapiu, ORL liečbu, individualizovaný rehabilitačný program a dispenzarizáciu. „Pracovisko bolo priestorovo nadštandardne pripravené tak, aby bolo možné naraz poskytovať viaceré služby svojim pacientom vrátane infúznej liečby vo forme stacionára napríklad pacientov s chronickými ochoreniami v tomto odbore,“ uviedla Sivá.