Mesto 2017. 06. 06.

VERTIGO SYMPÓZIUM FORLIFE sa tešilo obrovskému úspechu medzi odborníkmi z celého Slovenska

Odborné lekárske sympózium zamerané na diagnostiku a liečbu závratových stavov s názvom VERTIGO SYMPÓZIUM FORLIFE, ktoré zorganizovalo Centrum pre poruchy rovnováhy Všeobecnej nemocnice Komárno, prevádzkovanej neziskovou organizáciou FORLIFE a manažérsky riadenej skupinou AGEL v piatok 02. júna privítalo v aule Univerzity J. Selyeho v Komárne cez 120 odborníkov na problematiku ORL, neurológie a všeobecného lekárstva.

VERTIGO SYMPÓZIUM FORLIFE sa uskutočnilo pod záštitou dvoch odborných garantov, ktorými boli tie najpovolanejšie kapacity. „Vďaka dobrým vzťahom prijali pozvanie renomovaní odborníci vo svojich oboroch, za oblasť otorinolaryngológie Prof. MUDr. Milan Profant, CSc. – prednosta Kliniky otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB, pričom za odbor neurológie to bol doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc. – Vedúci lekár Centra pro závrativé stavy, Neurologická klinika 2.LFUK a FN Motol, Praha. Obaja garanti sa aktívne zúčastnili podujatia a zvyšovali jeho odbornú úroveň vlastnými príspevkami, za čo som im obom veľmi vďačná,“ uviedla hlavná organizátorka podujatia MUDr. Iveta Csekesová, vedúci lekár Centra pre poruchy rovnováhy Všeobecnej nemocnice Komárno.

Medzi aktívnymi účastníkmi boli aj ďalší renomovaní špecialisti v oblasti otorinolaryngológie a neurológie ako MUDr. Zuzana Pospíšilová, otorinolaryngológ-otoneurológ, ale aj  MUDr. RNDr. Lukáš Varga PhD., uznávaný otorinolaryngológ, obaja z Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB. Svojimi prednáškami sa pridali aj odborníci zo Všeobecnej nemocnice Komárno vrátane hlavnej organizátorky sympózia, MUDr. Ivety Csekesovej. „Veľmi ma potešil mimoriadny záujem o toto odborné podujatie, no musím sa v prvom rade poďakovať našim odborným garantom ako aj všetkým aktívnym účastníkom za mimoriadne kvalitné príspevky na najvyššej odbornej úrovni. Práve vďaka ich odbornosti a kvalitnej práci sa teší toto sympózium veľkému záujmu. Zároveň by som sa rada poďakovala nemalej podpore zo strany vedenia nemocnice za pomoc pri organizácii podujatia. Verím, že napriek tomu, že šlo v tomto roku o prvý ročník tohto podujatia sa aj v budúcnosti budú môcť účastníci tešiť na ďalšie ročníky VERTIGO SYMPÓZIA FORLIFE,“ dodala MUDr. Csekesová.

Program sympózia, ktorý neminul témy, akými boli napríklad epidemiológia, anatómia, fyziológia vestibulárneho systému; vyšetrovacie metódy, či otázka vestibulárnej neuronitídy sa ukončil praktickým workshopom na tému liečby a vestibulárnej rehabilitácie ako aj nácviku repozičných manévrov.

Mgr. Marta Csergeová,
tlačová hovorkyňa AGEL SK a.s.