Mix 2018. 12. 18.

Charitatívna predvianočná akcia na SPŠ

Aj tento rok v decembri sme sa rozhodli zorganizovať už tradičnú  zbierku hračiek pre deti komárňanského Detského domova  a  zachovalého  zimného ošatenia  a doplnkov pre bezdomovcov a pre občanov v núdzi,  aby  im pomohli  spríjemniť  najťažšie obdobie roka .

Tešilo nás, že na našu výzvu zverejnenú na webovej stránke školy zareagovali nielen rodičia, študenti, ale aj učitelia, či pracovníci našej školy.

Tohtoročnú zbierku koordinovali  aj študenti II. C triedy, ktorí cez veľkú prestávku vo vstupnej hale školy prijímali dary.

Naša zbierka pre Detský domov  sa postupne rozrastala o hračky, športové a školské potreby, knižky, hry, množstvo sladkostí, DVD nosiče s  rozprávkami, o  zachovalé detské šatstvo a obuv.

Aj naša druhá zbierka pre sociálne slabších občanov sa stretla  s pozitívny ohlasom , postupne sa hromadili, čiapky, rukavice, kabáty, šály, deky a iné teplé ošatenie.

Zbierku použitého ošatenia sme odovzdali na zberné miesto, ktoré vyhlásilo Oddelenie sociálnych vecí Sociálneho a správneho odboru Mestského úradu v Komárne.

Hoci vonku je zima, nás hrial dobrý pocit, že vďaka spoločnej pomoci sa nám podarilo vyčariť úsmev na detských i dospelých tvárach. Dúfame, že sme obdarovaným aspoň na chvíľu pomohli  zabudnúť  na ich neľahký osud.

Na našej škole už štyri roky funguje Vianočný fond na podporu sociálne slabších žiakov našej školy, do ktorého prispievajú učitelia, žiaci i sponzori, a tak na základe žiadosti, v ktorej je vysvetlený sociálny stav tej-ktorej rodiny a podložený je aj vyjadrením triedneho učiteľa, môže vedenie školy rozdať predvianočný príspevok každý rok približne desiatim žiadateľom.

Každému, kto prispel do zbierky a  spríjemnil obdarovaným  vianočný čas, patrí vďaka.

(Mgr. Alica Ladek)