Mesto 2016. 06. 23.

Chodník sa urobí z financií z projetku

Na sedmičke už dlhý čas je nebezpečné pohybovať sa ako chodec, lebo chýba časť chodníka. Mestský úrad vie chýbajúci chodník urobiť z financií získaných úspešným projektom.

V apríli tohto roku mestský úrad podal projekt do Prvej stavebnej sporiteľne. Cieľom projektu je vytvorenie chýbajúcej časti chodníku pri „veľkom komíne”. Projekt dostal názov „Bezbariérový chodník na Palatínovej ulici v Komárne”.

Projekt sa dostal medzi úspešné projekty, tak mesto získalo 4.700 eur s 20%-nou spoluúčasťou. Vďaka získaným financiám sa postaví 33 metrov dlhý, 1,5 metrov široký chodník.

„Nepretržite sledujeme aj menšie výzvy, aby sme na rozvoj mesta mohli použiť aj financie získané z projektov,” hovorí vedúca odboru rozvoja Ingrid Szabó. V súčasnej štrutúre mestského úradu už sa jedna osoba zaoberá len s prípravou projektou.

Na jeseň obnovia ďalšie chodníky

Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva sa v tomto roku opravia celé chodníky v hodnote 150 tisíc eur, dostane sa na nich nový povrch. Potom, čo budú projekty hotové začne sa verejné obstarávanie, takže práce sa začnú pravdepodobne na jeseň. Rekonštrukcia chodníkov bude jedna z najväčších rozvojov za posledné roky. Okrem financií získaných z projektu mesto na opravu ciest a chodníkov bude investovať ešte 210 tisíc eur.

Mesto Komárno je správcom ciest v dĺžke 105 kilometrov a chodníkov v dĺžke 67 kilometrov.