Región 2014. 11. 14.

Chystá sa obnova centra obce Iža

Na sociálnej sieti sa pred pár dňami na stránke Istvána Domina objavili plány nového centra obce.

Opýtali sme sa Istvána Domina čo vidíme na plánoch a na kedy sa očakáva ich realizácia. „Na plánoch vidieť nové centrum obce Iža, Nám. svätej Alžbety. Po vydaní stavebného povolenia sa postavia dve domy so siedmimi bytovými jednotkami, ktoré sa budú dať kúpiť. Oproti bytov sa podľa plánov postaví Dom sv. Alžbety pre seniorov, kde budú môcť žiť tí vážení dôchodcovia, ktorí sa nechcú odsťahovať z Iže. Tým sa splní ešte jeden náš cieľ, veď rodiny zostanú spolu. Chceli by sme sa starať o seniorov a nie zabudnúť na nich. V tejto budove podľa plánov budú dve lekárske ordinácie, lekáreň a pošta. Samozrejme, počas plánovania sme nezabudli ani na stravovanie, takže bude tam aj jedáleň, ktorá bude slúžiť našim starým rodičom.”