Šport 2016. 06. 30.

Ďalšia medaila pre KomKo Komárno

Na poslednom vrcholnom žiackom podujatí, ktorým boli v dňoch 24.-26.06.2016 Letné Majstrovstvá Slovenskej republiky 11.-12. roč. žiakov v 50-metrovom bratislavskom bazéne sa nestratili naši dvaja plavci.

Tamara Berkesová a Keve Patus, obaja plavci Plaveckého oddielu KomKo Komárno, svojimi výkomni a zároveň osobnými rekordami vo všetkých disciplínach, v ktorých štartovali, výborne reprezentovali svoj PO KomKo Komárno, školu a mesto Komárno v konkurencii 265 najlepších plavcov z 50-tich oddielov, klubov z celej Slovenskej republiky.

Tamara v disciplíne 100 metrov prsia si vybojovala striebornú medailu, ktorá je v tejto sezóne pre PO KomKo Komárno už 13-tou v poradí. Ďalej obsadila na 200 metrov prsia po tuhom boji a so zdravotným obmedzením tesné 4. miesto, 11-te a 12-te miesto v disciplínach 50 metrov voľný spôsob a 200 metrov polohový pretek.

Keve štartoval vo všetkých kraulových disciplínach, 50 – 100 – 200 – 400 – 800 metrov v osobných maximách. V konkurecii najlepších plavcov, ktorí sa kvalifikovali na LM SR obsadil dvakrát 9-miesto, 12-te, 13-te a 15-te miesto.

Obaja plavci spolu s ďaľšími našimi plavcami si dokázali, že cieľavedomá a systematická príprava prináša zaslúžené ovocie vo forme dosiahnutých výsledkov na  vrcholnom  podujatí, ktorým sú Majstrovstvá Slovenskej republiky.  Za príkladný prístup na všetkých LM SR pre jednotlivé vekové kategórie A, B, C, (9 až 14 roč.), kde plavci Po KomKo Komárno reprezentovali naše mesto a materský Plavecký oddiel KomKo Komárno im patrí poďakovanie.

IMG_20160625_113156 IMG_20160625_114744