Mesto 2011. 11. 11.

Deň otvorených dverí na ZŠ Rozmarínovej

Vážení rodičia, priatelia školy! Pozývame Vás na stretnutie v škole prostredníctvom dní otvorených dverí, ktoré sa uskutočnia v nasledovných dňoch: 25. 11., 2. 12., 9. 12., 16. 12. 2011, v čase od 9,50 do 10,35 hod.

Počas svojej návštevy sa budete mať možnosť oboznámiť s priestormi našej školy, ale aj s priebehom a organizáciou vyučovania žiakov, systémom vyučovania na našej škole a ostatnými možnosťami vyučovania žiakov.

Na podujatí sa môžete zúčastniť aj priamo so svojím dieťaťom, aby získalo predstavu o škole, ktorú by mohlo podľa vášho rozhodnutia navštevovať už od septembra 2012, ale aj o činnosti, ktorá je síce vážnou prácou, ale súčasne aj primeranou hrou a zábavou.

Poskytneme Vám súčasne priestor na Vaše otázky a odpovede na to, čo Vás alebo Vaše dieťa zaujme. Tešíme sa na Vašu návštevu.

Vyjadrite svoj názor