Mix 2018. 12. 21.

Dotyky generácií

Dňa 29. 11. 2018 v rámci projektu Dotyky generácií sme do našej MŠ pozvali deduškov a babičky našich detí. Pri spoločných aktivitách a hrách s pomôckami zakúpenými vďaka podpore Tesco a.s., sme si so starými rodičmi pripomenuli časy minulé, keď bola doba ťažšia, no jednoduchšia. Zaujímavými aktivitami sme im ukázali, že hodnoty a tradície stále ostávajú živé a i my si budujeme a rozvíjame vzťah ku kultúrnym a historickým hodnotám spoločnosti.

S úctou a zvedavo sme si vypočuli nejeden príbeh o zvykoch v rodinách, s napätím a záujmom sme si vypočuli a prezerali rozprávky v knihách, ktoré voňali minulosťou, prezerali si fotografie z čias, keď ešte digitálne technológie neskresľovali historické momenty a zábery zo života ľudí.

Tí zručnejší z nás mali možnosť vyskúšať tkáčsky stav, pri varení makových šúľancov sa deti snažili pomáhať babičkám škrabaním zemiakov, šúľaním a varením a tým odbremeniť ich trasúce sa ruky od každodennej práce. Každý moment z ich života vyrytý na ich tvári mali deti možnosť zachytiť pri maľovaní cez priehľadný paraván. Sledovaním šikovných rúk dedkov a babičiek sme sa naučili, ako používať skrutkovač, či šidlo.

Krásu ľudových motívov charakteristických pre náš región deti v spoločnosti starkých poznávali ich kopírovaním cez svetelný panel, či maľovaním krčahov.

Vzájomná spolupráca vytvorila v MŠ príjemnú a vrúcnu atmosféru, prehĺbila úctu detí k starším a k práci a tváre deduškov a babičiek odzrkadľovali radosť a šťastie, ktoré im deti svojou prítomnosťou a záujmom priniesli. Veríme, že v rámci mesiaca k úcty k starším v budúcnosti nám takéto návraty do minulosti pripomenú, že plnohodnotný život v prítomnosti je to, na čo budeme v starobe spomínať.

(MS Hurbanovo M. Hamranová)